Moderné zastávky MHD v Bratislave

Názov prijímateľa:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Názov projektu:

Moderné zastávky MHD v Bratislave

Cieľ a stručný popis projektu:

Cieľom projektu je rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prístreškov verejnej osobnej dopravy na 105 zastávkach MHD v Bratislave. Projekt je zameraný na zvýšenie komfortu, informovanosti, bezbariérovosti a bezpečnosti cestujúcej verejnosti takmer v rámci celého mesta Bratislavy. Podľa aktuálnych denných nástupov cestujúcich budú nepretržite poskytovať ochranu pred poveternostnými podmienkami približne 20 000 cestujúcim čakajúcim na svoj spoj. Prístrešky budú osvetlené energeticky nenáročným LED svetlom, ktoré bude napájané prostredníctvom fotovoltického článku. V každom prístrešku bude umiestnená vitrína o veľkosti A0 v ktorej budú môcť byť umiestnené plnohodnotné informácie podľa informačného dizajn manuálu DPB. Okrem cestovných poriadkov, bude vo vitríne dostatok miesta pre oznamy o aktuálnych zmenách a výlukách v doprave, sieť liniek MHD, mapa okolia, kalendár prevádzky, výňatok z prepravného poriadku a iné doplnkové informácie. Od projektu teda očakávame zvýšenie atraktivity mestskej hromadnej dopravy a prílev nových cestujúcich. 


Miesto realizácie projektu:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice

Bratislava - mestská časť Ružinov

Bratislava - mestská časť Vrakuňa

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Bratislava - mestská časť Rača

Bratislava - mestská časť Vajnory

Bratislava - mestská časť Devín

Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves

Bratislava - mestská časť Dúbravka

Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Bratislava - mestská časť Lamač

Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica

Bratislava - mestská časť Petržalka

Bratislava - mestská časť Rusovce

Výška zazmluvneného NFP:

1 851 642,79 EUR

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.“