GLOBSEC 2018 Bratislava Forum - vylúčené linky 4, 5, 6, 8 a 9


Vodiči električiek budú premávať v mimoriadnom prevádzkovom režime a na obchádzkovej trase zastavia na všetkých zastávkach električiek:

Linka č. 4 smer Dúbravka: ZLATÉ PIESKY, Trnavské mýto, Krížna, Špitálska, Námestie SNP, Kapucínska, tunel, Nábr. arm. gen. Svobodu, Botanická, Karlova Ves, DÚBRAVKA

Linka č. 6 smer Karlova Ves: ŠAFÁRIKOVO NÁM., Námestie SNP, Kapucínska, tunel, Nábr. arm. gen. Svobodu, Botanická, KARLOVA VES

Linka č. 8 okružná trasa: RUŽINOV, Záhradnícka, Trnavské mýto, Krížna, Vazovova, Blumentál, Radlinského, Obchodná, Kapucínska, tunel, Nábr. arm. gen. Svobodu, MOST SNP, Rázusovo nábr., Vajanského nábr., Šafárikovo nám., Štúrova, Námestie SNP, Obchodná, Radlinského, Blumentál, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Záhradnícka, RUŽINOV