Zelenšie cestovanie v Bratislave. Trolejbusy v ďalšej časti mesta a návrat sezónnych liniek #sMHDpozelenej


S príchodom jari prichádza k obnoveniu obľúbených sezónnych liniek, ktoré ponúkajú atraktívne spojenia prestupných uzlov s vyhľadávanými turistickými lokalitami. Minulý rok bol pre sezónne linky DPB rekordný, odviezli sme takmer štvrť milióna cestujúcich, čo je 35 % nárast oproti roku 2022. Počas tohtoročnej sezóny budú všetky linky do rekreačných oblastí prevádzkované pohodlnými ekologickými elektrobusmi.

Linka 43 bude v najvyťaženejších časoch počas víkendov a sviatkov premávať v atraktívnom intervale 10 minút. Posilníme tak spojenie na trase Patrónka – Lesopark a sprevádzkované budú aj spoje v trase Patrónka – Kačín. Na prestupnú zastávku Patrónka je možné priamo docestovať linkami z centra mesta, Petržalky, Ružinova, Nového Mesta, Kramárov, Dúbravky, Lamača, Záhorskej Bystrice, Devínskej Novej Vsi a prostredníctvom prestupu aj z ostatných častí mesta. Zároveň, s ohľadom na bezpečnosť návštevníkov v celej lokalite Železnej studničky a Lesoparku, prišlo k zníženiu maximálnej povolenej rýchlosti a miernemu predĺženiu jazdných dôb.

Obnovujeme aj premávku obľúbenej linky 154 premávajúcu medzi Horárňou Krasňany a oblasťou Peknej cesty, kde je možnosť prestupu na električkovú linku 3. Premávať bude počas víkendov a sviatkov.

DPB opätovne spúšťa aj linku 144 medzi Kolibou a Kamzíkom. Premávať bude taktiež počas víkendov a sviatkov, v najvyťaženejších častiach dňa v intervale 15 minút. Na prestupnú zastávku Koliba je možné docestovať linkou 44. Odchody linky 144 z Koliby budú nadväzovať na príchody trolejbusov z mesta.  Po dohode s organizáciou Mestské lesy prichádza k zavedeniu dvoch párov účelových spojov aj počas pracovných dní školského roka.

Sezónne linky sú každoročne veľmi obľúbené a predstavujú jeden zo spôsobov ako môže mestská hromadná doprava spájať mesto so svojím okolím. Ekologizácia verejnej dopravy je jednou z našich priorít a aj preto plánujeme na všetky sezónne linky vypraviť elektrobusy. Cestujúci tak budú môcť pri svojich prechádzkach prírodou využiť komfortnú bezemisnú formu dopravy a spolu s nami tak prispieť k ochrane životného prostredia. Už teraz sa tešíme na všetkých cestujúcich, ktorí využijú #sMHDpozelenej,“ vyzdvihuje Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB.

Nové trolejbusy na spojenej linke 41+44

V piatok 29. marca 2024 urobí DPB ďalší významný krok na ceste k ekologizácii. Do premávky zaradíme nové 12 metrové trolejbusy s pomocným batériovým pohonom, čo nám umožní zlúčiť linky 41 a 44 do novej trasy linky 44 Koliba – Hodžovo nám. – Hrad – Búdková – Drotárska cesta – Hlavná stanica. Príde tak k zavedeniu priameho spojenia z Hlavnej stanice na Bratislavský hrad a z oblasti Drotárskej cesty do centra mesta.

Na úseku trasy bez trolejového vedenia budú vozidlá využívať batériový pohon, čo predstavuje nezanedbateľný ekologický prínos oproti dieselovým autobusom. Pre zachovanie koordinácie s linkou 44 v úseku Búdková – Hodžovo nám. bude upravený aj cestovný poriadok linky 47. Nahradenie autobusovej linky 41 trolejbusovou linkou 44 znamená spolu s nedávnym nasadením trolejbusov na linke 61 bude ďalšie rozšírenie ekologickej dopravy v meste.

Komfortnejšie cestovanie do práce v Devínskej Novej Vsi – linky 25, 26 a 92

V súvislosti s postupným navyšovaním počtu zamestnancov dochádzajúcich do zamestnania vo firmách na Opletalovej ul. budú linky 25, 26 a 92 posilnené o nový spoj v ranných hodinách pracovných dní.

Zmena v oblasti Starých Gruntov

Na linke 139 prichádza k menšej zmene v obsluhe oblasti Starých Gruntov. Zanikne zastávka Konvalinková, ktorú nahradí existujúca zastávka Rudolfa Mocka vzdialená cca 150 metrov.

Nočné linky N47 a N80

Na linke N47 prichádza k zavedeniu nového spoja s odchodom 23:38 zo zastávky Valašská smer Hodžovo nám. Nový odchod zabezpečí obsluhu v čase medzi posledným spojom linky 47 a súčasným prvým spojom linky N47.

Dochádza k zmene trasy autobusovej linky N80 odklonením z Nám. SNP a Starého mosta. Linka bude premávať po pôvodnej trase cez Staromestskú, Most SNP a Einsteinovu ulicu na Muchovo nám. a Farského, kde sa napojí na riadnu trasu. Zmena trasy je znázornená na schéme nižšie.

Najčítanejšie správy