Linka 99 - dočasná zmena obsluhy zastávok


Organizácia dopravy bude zmenená nasledovne:


Linka 99 v smere Antolská po obslúžení zastávky „Ľubovnianska“ vľavo na Antolskú ul., následne za mostom ponad kanál vpravo, kde obslúžia zástavku „Nemocnica Antolská“ v náhradnej polohe. 
v smere Ovsište vykonajú odchod zo zástavky „Nemocnica Antolská“ v náhradnej polohe, následne sa linka od zástavky „Ľubovnianska“ napojí na riadnu trasu.

Zástavka „Nemocnica Antolská“ na Antolskej ul. a zástavky „Antolská“ nástupište a výstupište nebudú počas konania podujatia obsluhované.