Rekonštrukcia povrchu komunikácie Cesta na Klanec – linky 23, 30, 63, 123, 130 a N37


Obojsmerná výluková trasa linky N37:

Počas rekonštrukcie nebudú zastávky „Klanec“ a „Lamač“ obsluhované linkami 30, 63 a N37. Zastávky „Bakošova“, „Podháj“, „Studenohorská“ a „Klanec“ nebudú obsluhované linkami 23, 123 a 130.

Linky MHD budú premávať nasledovne:

Linka 23                    

  • v smere Lamač po obslúžení zastávky „Pod násypom“ odbočí vpravo na Vrančovičovu ul., kde obslúži zastávku „Vrančovičova“ v náhradnej polohe, následne pokračuje priamo na konečnú zastávku „Lamač“.
  • v smere Jána Jonáša, VW 1 / Mláka po obslúžení nástupnej zastávky „Lamač“ pôjde vľavo po Vrančovičovej ul., následne odbočí vľavo na Hodonínsku ul. kde sa od zastávky „Vrančovičova“ napojí na riadnu trasu.

Linka 123                  

  • v smere Lamač po obslúžení zastávky „Lamač, staré záhrady“ pôjde priamo po Hodonínskej ul., odbočí vľavo na Vrančovičovu ul., kde obslúži zastávku „Vrančovičova“ a pokračuje priamo na konečnú zastávku „Lamač“.
  • v smere Žatevná po obslúžení nástupnej zastávky „Lamač“ pôjde vľavo po Vrančovičovej ul., následne odbočí vpravo na Hodonínsku ul. kde obslúži zastávku „Vrančovičova“, pokračuje po Hodonínskej ul. kde sa od zastávky „Lamač, staré záhrady“ napojí na riadnu trasu.

Linky 30 a 63             

  • budú premávať po zastávku „Studenohorská“, ktorá bude v smere Klanec slúžiť ako výstupište a v smere Poháj ako nástupište.

Linka 130                  

  • obojsmerne medzi zastávkami „Lamač“ a „Lamač, staré záhrady“ odklonom, cez Vrančovičovu ul. a Hodonínsku ul.. Vodič linky 130 obslúži obojsmerne zastávku „Lamač – nástupište“ a „Vrančovičovu“ na Hodonínskej ul. v smere „Lamač, staré záhrady“.

Linka N37                  

  • v smere Záhorská Bystrica po obslúžení zastávky „Pod násypom“ pôjde priamo po Hodonínskej ul., pričom obslúži zastávku „Vrančovičova“ v náhradnej polohe na Hodonínskej ul. so zachovaním charakteru – na znamenie, následne pôjde vpravo na ul. Podháj, kde sa po obrate do opačného smeru od zastávky „Studenohorská“ napojí na stálu trasu.
  • v smere Hlavná stanica po obslúžení zastávky „Studenohorská“ pôjde obratom do opačného smeru, odklonom po ul. Podháj, následne odbočí vľavo na Hodonínsku ul. kde sa od zastávky „Vrančovičova“ napojí na riadnu trasu.

 

Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia opravy komunikácie 06. decembra  2020.

 

Obojsmerná výluková trasa linky 123 a 130:

Obojsmerná výluková trasa linky N37: