Výluka električiek na Hlavnú stanicu s náhradnou dopravou – dotknuté linky č. 1, 2 a X1


Linka X1  bude vypravený kĺbový autobus náhradnej dopravy: Hlavná stanica - Blumentál, premáva po okružnej trase Hlavná stanica, Šancová, Račianske mýto, Radlinského, Blumentál, Imricha Karvaša,, Nám. slobody, Hodžovo nám., Štefánikova, Hlavná stanica. Obslúži zastávky „Hlavná stanica“ (nástupište ako linka 93), „Nám. F. Liszta“. „Blumentál“, „STU“ (ako linka 31, 39, 94) a „Hlavná stanica“ (výstupište ako linka 93). Premávať bude v intervale 10 minút.

Linka č. 1  trasa počas výluky: zo smeru Jungmannova od zastávky „Vysoká, Tchibo Outlet“ po trase Radlinského, Blumentál a pokračuje po trase linky 2 smer ŽST Nové Mesto.

Neobslúži zastávky „STU“, „Úrad vlády SR“, „Nám. F. Liszta“ a „Hlavná stanica“.

Linka č. 2 skrátená trasa počas výluky: zo smeru ŽST Nové Mesto ukončí jazdu na zastávke „Blumentál“ a pokračuje ako linka č. 1 smer Jungmannova.

Neobslúži zastávky „STU“, „Úrad vlády SR“, „Nám. F. Liszta“ a „Hlavná stanica“.

Prestup cestujúcich medzi električkovými linkami č. 1 a 2 a náhradnou autobusovou linkou X1 bude vykonávaný na zastávke „Blumentál“ (smer STU).