Bezplatná preprava – Deti do 6 rokov

Táto podstránka je archivovaná. Pre aktuálne informácie o bezplatnej preprave vám odporúčame sledovať podstránku Bezplatná preprava.

Deti do dovŕšenia 6. roku prepravujúce sa v sprievode platiaceho cestujúceho. V zmysle Prepravného poriadku je z bezpečnostných dôvodov preprava takýchto detí možná len v sprievode cestujúceho staršieho ako 15 rokov.

Dieťa do dovŕšenia 6. roku svoj nárok nepreukazuje. V prípade pochybnosti o veku dieťaťa, preukazuje vek dieťaťa sprevádzajúci cestujúci vierohodným dokladom, napr. preukazom poistenca. Ak vek dieťaťa sprevádzajúci cestujúci nevie preukázať, nárok na bezplatnú prepravu nebude uznaný.