Bezplatná preprava – Seniori nad 70 rokov, ktorí sú držiteľmi SeniorPasu

Táto podstránka je archivovaná. Pre aktuálne informácie o bezplatnej preprave vám odporúčame sledovať podstránku Bezplatná preprava.

Cestujúci starší ako 70 rokov majú nárok na bezplatnú prepravu, ak sú držiteľmi SeniorPasu.

Bezplatné cestovné pre držiteľov SeniorPasu sa poskytuje vo forme 365-dňového predplatného cestovného lístka (PCL) v hodnete 0,00 EUR zapísaného v čipe BČK.

Cestujúci, ktorí nie sú držiteľmi SeniorPasu majú nárok na 50% zľavu z jednorazových cestovných lístkov. SeniorPas je možné vydať len na bezkontaktnú čipovú kartu (BČK) vydanú niektorým z dopravcov. Vydanie BČK je spoplatnené v zmysle cenníka jednotlivých dopravcov. Zápis predplatného cestovného lístka do čipu SeniorPasu je bezplatné.

Doklady potrebné k vystaveniu bezkontaktnej čipovej karty (BČK) Dôchodcovský/SeniorPas:

  • preukaz totožnosti
  • fotografiu (s rozmermi 3,5 x 3 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa.

Na vybraných predajniach vás bezplatne odfotografujú.

Vzor BČK typu DÔCHODCOVSKÝ / SeniorPas na bezplatnú prepravu pre seniora nad 70 rokov, vydanej DPB, a. s.


Tarifa

Podrobnejší popis nájdete v Prepravnom poriadku IDS BK, konkrétne:

  • Časť B - Tarifa, Článok B.7 - Zľavnená preprava