Bezplatná preprava – Sprievodcovia ŤZP-S

Táto podstránka je archivovaná. Pre aktuálne informácie o bezplatnej preprave vám odporúčame sledovať podstránku Bezplatná preprava.

Za sprievodcu ŤZP-S preukazuje nárok na bezplatnú prepravu držiteľ preukazu ŤZP-S.

Bezplatná preprava sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP-S sa poskytuje i vtedy, ak si držiteľ preukazu ŤZP-S uplatní nárok na iné zľavnené cestovné (napr. občan nad 70 rokov) ako mu je priznané na preukaz ŤZP-S. V prípade, ak držitelia preukazu ŤZP-S si robia navzájom sprievodcov, bezplatnú prepravu si môže uplatniť len jeden z nich.