Bezplatná preprava – Sudcovia Ústavného súdu SR

Táto podstránka je archivovaná. Pre aktuálne informácie o bezplatnej preprave vám odporúčame sledovať podstránku Bezplatná preprava.

Na bezpaltnú prepravu majú nárok sudcovia Ústavného súdu SR na základe Zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Sudca Ústavného súdu SR preukazuje svoj nárok na bezplatnú prepravu preukazom sudcu Ústavného súdu SR.