Infolinka: 02 5950 5950

Nočné spoje

Mestská hromadná doprava mesta Bratislava je v nočných hodinách medzi 23:30 a 03:30 zabezpečovaná prostredníctvom nočných liniek. Tie sú podľa európskeho štandardu označené písmenom "N" a číslom linky, ktoré je odvodené od označenia dennej linky, ktorej trasu v najväčšej možnej miere opisuje. Centrálnym prestupovým uzlom je Hlavná stanica a podružným prestupovým uzlom je Hodžovo námestie. Základný interval liniek nočnej dopravy je 60 minút, ktorý je v určitých časoch skrátený na 30 minút. Spoločné odchody z Hlavnej stanice sú o 23.30, 0.00, 0.30, 1.30, 2.30, 3.30 a všetky zastávky sú na znamenie.

Tarifa nočných spojov je nasledovná:

Typ cestovného lístkaTarifa
cestovný lístok na jednu cestu je rovnaký ako na denný spoj
predplatný cestovný lístok (PCL) / turistický lístok bez príplatku
bezplatne prepravované osoby podľa tarify mestskej hromadnej dopravy

Na nočné spoje je možné použiť aj lístok SMS a lístok SMS 24.

Nočné spoje sa štandardne vyčkávajú na Hlavnej stanici tak, aby ich hromadný odchod nebol skorší ako príde posledný nočný spoj. Maximálna doba čakania je 3 minúty po odchode podľa cestovného poriadku. Nadväzné linky N53-N56-N55 a N91-N93 sa vyčkávajú na prestupných zastávkach Zlaté piesky (N53-N56), Hečkova (N55-N56) a Jasovská (N91-N93).