Infolinka: 02 5950 5950

Použité skratky

SkratkaPopis
BČK bezkontaktná čipová karta
BMK bratislavská mestská karta
DPB, a. s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
eCL elektronický cestovný lístok
EP elektronická peňaženka
IDS BK Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji
iPCL internetový predplatný cestovný lístok
JCL jednorázový cestovný lístok
KOCL kombinovaný označovač cestovných lístkov
MHD mestská hromadná doprava
MKZ mobilné komunikačné zariadenie
MPA multifunkčný predajný automat
OCL označovač cestovných lístkov
PCL predplatný cestovný lístok (električenka)
SL, a. s. Slovak Lines, a. s.
SMS CL SMS cestovný lístok
SNR serial number (sériové identifikačné číslo bezkontaktnej čipovej karty)
ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.