Infolinka: 02 5950 5950

SMS lístok

DPB a. s. ponúka ako doplnkovú službu cestujúcim mestskou hromadnou dopravou službu elektronického SMS cestovného lístka.

SMS CL je možné si zakúpiť u všetkých štyroch mobilných operátorov pôsobiacich na Slovensku (Orange Slovensko, Slovak Telekom, O2 Slovakia, SWAN Mobile) klientom s paušálnym programom ako aj klientom s predplatenou kartou.

Kde sa dá SMS lístok využiť

 • SMS CL platí len v prostiedkoch MHD DPB, a. s. v Bratislave (zóny 100 + 101)
 • SMS CL platí aj na linkách nočnej dopravy
 • SMS CL je prestupný a je platný počas celej doby časovej platnosti

Ako si zakúpiť SMS lístok

Pre odoslanie objednávky cestovného lístka prostredníctvom SMS je potrebné zaslať prázdnu SMS správu na zadané číslo.

Ak Váš telefón neumožňuje zaslanie prázdnej SMS správy, zadajte do SMS medzeru alebo jedno ľubovoľné písmeno.

Časová platnosť

Časová platnosť SMS CL je uvedená v SMS CL a platí len v čase, na ktorý bol vystavený. Cestujúci je oprávnený nastúpiť do vozidla len s prijatým platným SMS CL na MKZ (mobilnom komunikačnom zariadení). Z tohto dôvodu cestujúci je povinný zakúpiť si SMS CL ešte pred nastúpením do vozidla a to v rámci lehoty 10 min, ktorú dopravca pridal pre SMS CL oproti platnosti papierovým CL, ktoré sú 30 minút resp. 60 minút.

Cestujúci môžu využívať tieto SMS CL:

Časová platnosťSMS číslocena s DPH
40 minút 1140 1,20 €
70 minút 1100 1,70 €
24 hodín 1124 5,40 €
Duplikát SMS 1101 0,00 €

Uvedené ceny sú s DPH.

Ako sa SMS CL lístok používa

 • SMS CL je potrebné si zakúpiť pred nastúpením do vozidla
 • Cestujúci je oprávnený nastúpiť do vozidla len s platným prijatým SMS CL. SMS CL platí ako jednorazový cestovný lístok, ktorým nie je možné dodatočne sa preukázať. Cestujúci je povinný si pred využitím tejto služby skontrolovať, či má mobilné komunikačné zariadenie dostatočne nabité. V prípade, že sa pri výkone prepravnej kontroly cestujúci nevie preukázať platným prijatým SMS CL, z dôvodu, že má vybitý mobil, pracovník prepravnej kontroly to bude považovať ako cestovanie bez platného cestovného lístka a udelí cestujúcemu pokutu.
 • Cestujúci je povinný mať platný SMS CL po celú dobu prepravy.
 • Na cestovných poriadkoch, zverejnených na zastávkach MHD, je vyznačený čas prepravy z nástupnej do cieľovej zastávky. Tieto údaje sú záväzné pre posúdenie platnosti len papierového cestovného lístka na jednu cestu pri prepravnej kontrole. Pri použití SMS CL predaného prostredníctvom MKZ sa toto ustanovenie neuplatňuje, nakoľko SMS CL obsahuje informáciu o svojej platnosti.
 • SMS CL je možné si zakúpiť aj ako dovozné pre zviera.
 • Zľavnený cestovný lístok sa vo forme SMS CL neposkytuje.
 • V cene SMS CL je aj dovozné za príručnú batožinu.
 • Podľa aktuálnych licenčných podmienok je služba SMS CL prístupná u všetkých štyroch mobilných operátorov klientom s paušálnym programom a aj klientom s predplatenou kartou.
 • Daňový doklad je možné vystaviť v elektronickej podobe na stránke smslistky.sk.

Zakúpenie lístka pre spolucestujúcich

Z jedného mobilného komunikačného zariadenia je možné prostredníctvom SMS zakúpiť aj viacero SMS CL. Teda na mobilné komunikačné zariadenie bude zaslaných toľko SMS CL, koľkokrát bola zaslaná SMS na telefónnom čísle 1100 alebo 1140 resp. 1124. Pri problémoch s doručením objednaného SMS CL je potrebné preveriť jeho vystavenie zaslaním požiadavky na duplikát SMS CL, čím sa eliminuje doručenie duplicitného SMS CL.

Pri kontrole revízorom je cestujúci povinný preukázať sa všetkými platnými SMS CL a označiť osoby, pre ktoré sú určené SMS CL. Pokiaľ tak neurobí, bude sa osoba cestujúca bez platného cestovného lístka považovať za cestujúceho bez platného cestovného lístka (v zmysle ods. 9 a 10 článku tarify).

Tarifa

Podrobnejší popis nájdete v Tarife MHD v Bratislave