Cestujúci dostanú vyše dvesto vylepšených zastávok. Osadíme nové prístrešky aj označníky


Rozvoj bratislavskej MHD so sebou prináša modernizáciu zastávok. Spoločne s hlavným mestom sme cestujúcim dali pri príležitosti Európskeho týždňa mobility do užívania zrekonštruované zastávky na Račianskom mýte, obnovou ktorých za rekordný čas sme skvalitnili jednu z najvyťaženejších križovatiek v Bratislave. Cestujúci dostali rozšírené a nanovo vydláždené nástupiská doplnené o moderný označník. Ostrovček pre peších smerujúcich na Šancovú ulicu sme zväčšili takmer dvojnásobne a vodiči už môžu opäť využiť pravé odbočenie smerom do Rače. Križovatka je vybavená modernizovanou svetelnou signalizáciou a priechody pre chodcov sú debarierizované. V poslednej fáze sme doplnili zastávky o nové prístrešky, ktoré poskytnú cestujúcim ochranu pred vetrom a dažďom.

Budúci rok začneme s vylepšovaním ďalších dvesto zastávok v celom meste. Spustil sme preto dve súťaže na zhotoviteľov, ktorí prístreškami dovybavia viaceré autobusové, trolejbusové a električkové nástupiská.

„Mestskú hromadnú dopravu chceme urobiť pre ľudí ešte prístupnejšou, preto pokračujeme v jej vylepšovaní. Po rekonštrukciách tratí, zastávok či ostrovčekov, modernizácii vozového parku či zintenzívnení intervalov liniek prichádzame s Programom obnovy a doplnenia prístreškov, ktoré majú urobiť cestovanie pre Bratislavčanky a Bratislavčanov ešte pohodlnejšie. Verím, že aj takýmito krokmi prilákame do mestskej hromadnej dopravy čo najviac cestujúcich,“ povedal pri príležitosti Európskeho týždňa mobility Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

„Vybudovaním dvesto prístreškov dobiehame investičný dlh, ktorý vznikol počas dlhých rokov nielen na vozidlách, ale aj dopravnej infraštruktúre. V novodobej histórii to je najväčší projekt dopravného podniku súvisiaci s modernizáciou nástupíšť a verejného mobiliáru. Vďaka novým prístreškom budú cestujúci chránení pred zlým počasím a ich čakanie na ďalší spoj bude príjemnejšie,“ podčiarkol Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

Vzhľad nových prístreškov bude v súlade s dizajn manuálom verejných prvkov z dielne Metropolitného inštitútu Bratislavy. Sú navrhnuté tak, aby sa cestujúci čakajúci na spoj s vodičom vozidla na navzájom videli. Ich kapacita je prispôsobená frekvencii nastupujúcich cestujúcich počas prepravnej špičky. Niektoré kusy dostanú do výbavy dokonca solárne panely, takže ich prevádzka bude ekologická.

Rozsiahlu investíciu budeme financovať z viacerých zdrojov. Najväčšiu časť plánujeme zaplatiť z eurofondov, v rámci projektu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), pričom sa podieľame 5% spoluúčasťou. 

Päť prístreškov na Račianskej radiále (Pionierska, Riazanská, Mladá garda a Biely kríž) prefinancujeme prostredníctvom 100-tisícovej dotácie zo strany vlády a zvyšné vzniknú na základe komerčných spoluprác s hlavným mestom.

V týchto dňoch tiež pokračujeme vo výmene starých označníkov, ktoré slúžili cestujúcim aj tridsať rokov. S ich výmenou sme začali pred letnými prázdninami a tento rok ich plánujeme vymeniť aspoň 500 kusov. Nový typ označníka sme po prvý raz predstavili na zmodernizovanej Karloveskej radiále. Následne sme ich osádzali aj pri ďalších rekonštrukciách električkových a trolejbusových tratí (Záhumenice, Americké nám., Mlynské nivy).