Infolinka: 02 5950 5950

ČSOB Bratislava Marathon 2019


Od začatia technickej prípravy podujatia až do ukončenia hlavného preteku bude na trase linky č. 29 uzavretá Pribinova ulica, touto linkou nebude obsluhovaná konečná zastávka „Nové SND“ pri budove Eurovea.

Od 4. apríla 2019 od začiatku dennej premávky do 6. apríla 2019 do cca 10:00:

linka č. 29 a 133 z Devínskej Novej Vsi/Dlhých dielov: v centre premávka po zastávku „Malá scéna“ na Dostojevského rade

smer Devínska Nová Ves/Dlhá diely: náhradné nástupište je na zastávke „Nové SND“ na ulici Krupkova (ako linka 78, pričom v tomto smere premávky nebude linkou 29 a 133 obsluhovaná zastávka „Malá scéna“), výjazd cez Pribinovu na Vajanského nábrežie;

Od 6. apríla 2019 od cca 10:00 do 7. apríla 2019 do cca 18:00:

linka č. 29 premávka po skrátenej trase Devínska Nová Ves - Devín - MOST SNP (výstup a nástup na zastávkach liniek 30 a 37).

 6. apríla 2019 od 10:30 do 12:30 bude obojsmerne uzavretá Pribinova ul. a Olejkárska ul. od Pribinovej po objekt DPB, a. s. kvôli sprievodným podujatiam, t. zn. nebude obsluhovaná zastávka „Nové SND“ na Olejkárskej ulici.

Linka č. 210 smer Nové SND: od zastávky „Twin City“ vodiči pokračujú po trase vľavo Landererova, vpravo Čulenova a na parkovisko k budove divadla (ako linka 90), kde zastavia na náhradnom výstupišti „Nové SND“ (vjazd cez rampu bude zabezpečený usporiadateľom)

smer Hlavná stanica: z náhradného nástupišťa „Nové SND“ na parkovisku pri budove divadla idú vodiči na zastávku „Twin City“ vpravo cez Olejkársku, Landererovu a Dostojevského rad.

7. apríla 2019 sa v uliciach Bratislavy uskutoční medzinárodné športové podujatie „ČSOB BRATISLAVA MARATHON 2019“.

Trasa pretekov so štartom o 9:00 povedie po komunikáciách: Pribinova, Olejkárska, Landererova, Prístavná, Plynárenská, Mlynské nivy, Votrubova, Prístavná, Landererova, Dostojevského rad, Karadžičova, Záhradnícka, Ružinovská, obrat cez električkové priecestie na úrovni Tomášikovej ulice, Ružinovská, Záhradnícka, Americké nám., Špitálska, Námestie SNP, Michalská, Ventúrska, Panská, Laurinská, Jesenského, Hviezdoslavovo nám., Rázusovo nábr., Vajanského nábr., Starý most, predmostie Starého mosta, Krasovského, Sad Janka Kráľa, Viedenská cesta, Klokočova, Starý most; 2. kolo s trasou Dostojevského rad, Landererova, Čulenova, Pribinova, popod Most Apollo, Prístavná a ďalej po rovnakej trase cez Ružinov, centrum a Petržalku do cieľa.

Po cca 08:00 bude v centre mesta vylúčená premávka električiek v úseku od tunela cez nábrežie, Nám. Ľ. Štúra, Mostovú, Jesenského ul. a Štúrovu ako aj medzi ulicami Špitálska a Krížna cez Odborárske námestie. Električkami nebudú obsluhované zastávky „Chatam Sófer“, „Most SNP“, „Nám. Ľ. Štúra“, „Šafárikovo nám.“, „SND“, „Námestie SNP“, „Americké nám.“ (okrem zastávky od/k Blumetnálu). Postupné obnovovanie premávky električiek v celej sieti po stálych trasách liniek začne po 13:30.

V čase od odklonenia premávky v Ružinove do ukončenia obmedzení bude premávka električiek na Ružinovskej radiále zabezpečovaná dvoma obojsmernými električkovými súpravami nasledovne:

Linka X9 kyvadlová električková doprava medzi zastávkami „Tomášikova“ a „Slovanet“

trasa: TOMÁŠIKOVA, Herlianska, Nemocnica Ružinov, SLOVANET a späť;

V čase od odklonenia premávky zo Štúrovej do ukončenia obmedzení bude premávka električiek na Petržalskej radiále zabezpečovaná dvoma obojsmernými električkovými súpravami nasledovne:

Linka X1 kyvadlová električková doprava medzi konečnou Jungmannova a náhradnými zastávkami Jesenského, zriadenými pred križovatkou s Grösslingovou ulicou

trasa: JUNGMANNOVA, Sad J. Kráľa, Šafárikovo nám., JESENSKÉHO a späť;

Po cca 08:30 začne postupný odklon dotknutých električkových, trolejbusových a autobusových liniek MHD na obchádzkové trasy a zavedenie dopravných obmedzení podľa pokynov dopravného dispečingu v spolupráci s políciou a usporiadateľom. Úplné obnovenie premávky je cca o 14:00 , a na Pribinovej ul. pri Eurovea až po uvoľnení technických priestorov cca 17:00.

Vodiči električiek a trolejbusov na obchádzkových trasách zastavia na všetkých zastávkach, vodiči autobusov zastavia na určených zastávkach. Obmedzenia a zmeny sa dotýkajú liniek 1, 2, 3, 4, 8, 9, 21, 25, 29, 50, 66, 67, 68, 70, 87, 88, 90, 201, 202, 205, 207, 208, 209, 210, 212 a X72.

Električky operatívne odklonené podľa pokynov polície od cca 8:30 do odvolania

Linka č. 1 nebude premávať

Linka č. 2 posilnenie premávky na trase Hlavná stanica - ŽST Nové Mesto

Linka č. 3 obojsmerne: RAČA, Račianska, ŽST Vinohrady, Račianske mýto, Radlinského, Americké nám., Špitálska, Námestie SNP, Obchodná, HLAVNÁ STANICA a späť

Linka č. 4 obojsmerne: DÚBRAVKA, Karlova Ves, Botanická, Nábr. arm. gen. Svobodu, tunel, Kapucínska, Námestie SNP, Špitálska, Americké nám., Radlinského, Blumentál, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, ZLATÉ PIESKY.

Linka č. 8 nebude premávať

Linka č. 9 obojsmerne: KARLOVA VES, Botanická, Nábr. arm. gen. Svobodu, tunel, Kapucínska, Nám. SNP, Špitálska, Americké nám., Blumentál, Radlinského, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, ŽST NOVÉ MESTO.

Trolejbusy operatívne odklonené podľa pokynov polície od cca 8:30 do odvolania

Linka č. 201 obojsmerne: DOLNÉ HONY, Kazanská, Popradská, Gagarinova, Prievozská, Miletičova, Trenčianska, Ružová dolina, MLIEKARENSKÁ

Linka č. 202 obojsmerne: DOLNÉ HONY, Kazanská, Popradská, Gagarinova, Prievozská, Miletičova, Trenčianska, Ružová dolina, MLIEKARENSKÁ

Linka č. 205 odklonová skrátená trasa: od zastávky „Sabinovská“ po trase vľavo Bajkalská, vpravo Prievozská, Svätoplukova, Páričkova, kde ukončí jazdu na zastávke „Autobusová stanica“ a späť

Linka č. 207 obojsmerne: ŽST ŽELEZNÁ STUDIENKA, Patrónka, Valašská, Búdková, Mudroňova, Palisády, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Radlinského, Račianske mýto, Trnavská, ZIMNÝ ŠTADIÓN – obrat pred križovatkou s Bajkalskou, späť cez Trnavskú, Krížnu a Legionársku

Linka č. 208 obojsmerne: ŠULEKOVA, Palisády, Hodžovo nám., Nám. slobody, Karpatská, Podkolibská, KOLIBA

Linka č. 209 obojsmerne: KRAMÁRE, Stromová, Pražská, Šancová, Račianske mýto, Trnavské mýto, Miletičova, JELAČIČOVA

Linka č. 210 obojsmerne: od zastávky „Karpatská“ po trase priamo Šancová, Trnavské mýto, Trnavská, vpravo Bajkalská, Prievozská, Svätoplukova, Páričkova, kde ukončí jazdu na zastávke „Autobusová stanica“ a späť

Linka č. 212 rozdelená trasa: ŽST ŽELEZNÁ STUDIENKA, Patrónka, Limbová, Stromová, Pražská, Šancová, Trnavské mýto, JELAČIČOVA

a zároveň: CINTORÍN VRAKUŇA, Mierová, Prievozská, Miletičova, Trenčianska, Ružová dolina, MLIEKARENSKÁ

Autobusy operatívne odklonené podľa pokynov polície od cca 8:30 do odvolania

Linka č. 21/25 obojsmerne: od zastávky „Nám. Fr. Liszta“ po trase, priamo Šancová, Trnavské mýto, Trnavská, vpravo Bajkalská, Prievozská, vpravo Košická, vľavo Páričkova, Svätoplukova a Prievozská a ihneď vykonajú jazdu späť cez Bajkalskú, Trnavskú a Šancovú.

Vodiči na obchádzkovej trase obojsmerne povinne obslúžia zastávky „Račianske mýto“ (Šancová ul.), „Trnavské mýto“, „Drieňová“ (ako linka 66), „Mliekarenská“, „Miletičova“, „Novohradská“, „Košická, Autobusová stanica“ a „Cvernovka“.

Linka č. 29 premávka po skrátenej trase Devínska Nová Ves - Devín - MOST SNP (výstup a nástup na zastávkach linky 30 a 37)

Linka č. 39 smer Cintorín Slávičie údolie: 3 minúty pred časom riadneho odchodu z konečnej Súhvezdná vykoná zachádzku: vpravo do Astronomickej, Ružinovskej, kde vykoná obrat ako končiace linky 67 a 87 a obslúži zastávku „Astronomická“ (nástupište) a nasledujúcu „Astronomická“, následne sa vráti Astronomickou ulicou k obratisku Súhvezdná, kde obslúži zastávku „Súhvezdná“ (ako linky 67 a 87) a to v čase riadneho odchodu z obratiska Súhvezdná

Linka č. 50 smer Aupark: od zastávky „Haburská“ po trase, vpravo Drieňová, vľavo Bajkalská, vpravo Trenčianska, vpravo Miletičova, vľavo Košická, vpravo Páričkova, vľavo Svätoplukova a Prievozská, vpravo Bajkalská, Prístavný most, Einsteinova, AUPARK.

smer OD Slimák: AUPARK, Krasovského, vzostupná rampa Jantárová cesta, vľavo Bosákova, vľavo Dolnozemská cesta, Prístavný most, Bajkalská, vľavo Prievozská, vpravo Svätoplukova, vpravo Páričkova, vľavo Košická, vpravo Miletičova, vľavo Trenčianska, Bajkalská, vpravo Drieňová, vľavo Tomášikova a od zastávky „Zálužická“ po stálej trase linky

Linka č. 66 smer Trhovisko: pri križovaní Ružinovskej ulice vodiči odbočia doprava do Ružinovskej a najbližším obratom sa vrátia späť na Tomášikovu

zmena okružnej trasy: od zastávky „Ružová dolina“ po trase vľavo Miletičova, vpravo Prievozská, vpravo Košická, na konci vpravo Miletičova a vľavo Trenčianska, na konci vľavo Bajkalská, kde sa od zastávky „Drieňová“ napojí na svoju trasu.

Linka č. 67 od výstupišťa Astronomická vodiči pokračujú po Ružinovskej ulici na zastávku Súmračná a najbližším obratom sa vrátia na odstavenie na konečnej Astronomická. Vodiči povinne obslúžia zastávky „Súmračná“ na oboch stranách.

Linka č. 68 obojsmerne: od zastávky „Ekonomická univerzita“ po trase Prístavný most, Bajkalská, vľavo Prievozská, vpravo Miletičova, vľavo Košická, vpravo Páričkova, vľavo Svätoplukova a Prievozská a ihneď vykonajú jazdu späť po Bajkalskej a Prístavnom moste

Linka č. 70 obojsmerne: od zastávky „Novohradská“ po trase vpravo Košická, vľavo Páričkova a Prievozská a ihneď vykonajú jazdu späť. Vodiči na obchádzkovej trase obojsmerne povinne obslúžia zastávky „Košická, Autobusová stanica“ a „Cvernovka“.

Linka č. 87 smer Astronomická: od zastávky „Ekonomická univerzita“ po trase Prístavný most, Bajkalská, obrat na mimoúrovňovej križovatke s Prievozskou do opačného smeru a priamo Slovnaftskú, kde sa od zastávky „Lúčna“ napojí na stálu trasu; od výstupišťa Astronomická vodiči pokračujú po Ružinovskej ulici na zastávku Súmračná a najbližším obratom sa vrátia na odstavenie na konečnej Astronomická. Vodiči povinne obslúžia zastávky „Súmračná“ na oboch stranách.

smer Ovsište: od zastávky „Prístavný most“, na Prístavný most a Dolnozemskú cestu, kde sa od zastávky „Ekonomická univerzita“ napojí na stálu trasu.

Linka č. 88 obojsmerne: od zastávky „Ekonomická univerzita“ po trase Prístavný most, Bajkalská, vľavo Prievozská, vpravo Košická, vľavo Páričkova a Prievozská a ihneď vykonajú jazdu späť. Vodiči na obchádzkovej trase obojsmerne povinne obslúžia zastávky „Miletičova“, „Novohradská“, „Košická, Autobusová stanica“ a „Cvernovka“

Linka č. 90 obojsmerne: od zastávky „Ekonomická univerzita“ po trase Prístavný most, Bajkalská, vľavo Prievozská, vpravo Košická, vľavo Páričkova a Prievozská a ihneď vykonajú jazdu späť. Vodiči na obchádzkovej trase obojsmerne povinne obslúžia zastávky „Miletičova“, „Novohradská“, „Košická, Autobusová stanica“ a „Cvernovka“.

Linka č. 96 smer Letisko: pri križovaní Ružinovskej ulice vodiči odbočia doprava do Ružinovskej a najbližším obratom sa vrátia späť na Tomášikovu.

Linka č. X72 skrátená trasa: zo smeru Mliekarenská premávka len po zastávku „Autobusová stanica“.

Všeobecné informácie nájdete TU.

Ako sa dostať zo zastávky Trnavské mýto (linka č. 68)

Ako sa dostať zo zastávky Autobusová stanica

Ako sa dostať zo zastávky Nemocnica sv. Michala

Ako sa dostať zo zastávky Slovanet

Ako sa dostať zo zastávky Drieňová

Ako sa dostať zo zastávky Trhovisko

Trasy liniek MHD nájdete TU.