Deň otvorených dverí: prehliadka vozidiel, dielní a bohatý program


Už tento týždeň odštartuje Európsky týždeň mobility, ktorého heslom je „Buďme zdraví, cestujme ekologicky“. Keďže práve MHD je jedným z pilierov udržateľného spôsobu prepravy, rozhodli sme sa verejnosti priblížiť fungovanie podniku, vozidlá a ich výpravu i údržbu, aj priestory depa. Okrem upriamenia pozornosti na ekologický rozmer chceme zvýšiť povedomie o bezpečnosti cestnej premávky. Deti čakajú aktivity zamerané na dopravnú výchovu, ktorých cieľom bude upevňovanie zdravých dopravných návykov.

Nadšenci dopravných prostriedkov si vychutnajú prehliadku dvadsiatich vozidiel z flotily a desiatich historických vozidiel, ktoré vypravujeme pri špeciálnych príležitostiach. Okrem toho sa budú môcť návštevníci oboznámiť s fungovaním depa prostredníctvom komentovanej jazdy Cabrio busom.

Bohatý program doplnia rozhovory o mobilite a kultúrne vystúpenia. Počas dňa sa predstaví umelkyňa a autorka divadelných predstavení pre deti – škriatok FÍHA tralala, obľúbené kapely Medial Banana a HEX. Deti zabavia aj kreatívne dielne, súťažná hra a dopravné ihrisko.

Záujemcovia o prácu v dopravnom podniku môžu priamo v stane DPB využiť prítomnosť zamestnancov personálneho oddelenia.

„V dopravnom podniku dlhodobo pracujeme na zlepšovaní verejnej dopravy v Bratislave a práve deň otvorených dverí je príležitosťou, keď sa môžeme na jednom mieste stretnúť s našimi cestujúcimi, zabaviť ich a vypočuť si ich názory. Zároveň je to aj možnosť pre všetkých fanúšikov, ktorí si vozidlá a naše priestory vychutnajú do sýtosti a spolu s ktorými zažijeme príjemný deň,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

Návštevníkom dňa otvorených dverí DPB odporúčame necestovať autom. Okrem bežných liniek 4, 57, 63 a 65 totiž počas soboty podnik vypraví aj mimoriadne linky X63 (po trase: Hlavná Stn. – Račianske mýto – Trnavské mýto – Rožňavská – Bojnická – Vozovňa Jurajov dvor) a X4 (po trase: Nám Ľ. Štúra – Šafárikovo nám. – Trnavské mýto – Vajnorská – Vozovňa Jurajov dvor). Záverečným bodom programu bude jazda z depa s možnosťou fotografovania.

Areál vozovne bude pre verejnosť otvorený z Vajnorskej a Bojnickej ulice. Riadime sa aktuálnymi nariadeniami ÚVZ a platným Covid automatom, ktorý pre Bratislavu signalizuje stupeň monitoringu (zelená fáza). Vstup na podujatie bude regulovaný, a teda v danom momente bude môcť byť v areáli maximálne tisíc návštevníkov nezávisle od toho, či boli očkovaní, testovaní, alebo prekonali ochorenie COVID-19. Návštevníkov žiadame, aby dodržiavali všetky hygienické opatrenia. V prípade, ak sa u účastníka prejavujú príznaky akútneho respiračného ochorenia, jeho povinnosťou bude opustiť miesto hromadného kultúrneho podujatia.

Pozvánka na podujatie: https://fb.me/e/dsQM4PxIU

CESTOVNÝ PORIADOK

Výhercovia PCL: 

Ročný PCL: Marcel B.
Mesačný PCL: Ján H., Jana L., Roman T., Filip B.

Výhercom gratulujeme a budeme ich kontaktovať.