Do Petržalky zavítala netradičná električka


Električka typu T3 bola pôvodne určená na vyradenie z vozidlového parku, avšak podnik ju dal ešte v 90-tych rokoch opraviť a je tak plne funkčná ako meracia električka. Po vykonaní drobných úprav na vozidle a zabudovaní špeciálnych zariadení slúži na merania parametrov trolejových vedení električkových tratí. Cieľom je zaznamenať parametre električkových tratí z hľadiska spôsobilosti a funkčnosti trakčného vedenia na bezpečnú prevádzku. Kompetentní zamestnanci DPB, a.s. sledujú napríklad správnu výšku troleja nad koľajnicami, kľukatosť troleja, jeho sklon alebo aj rázy v troleji, aby bola jazda čo najkomfortnejšia. Električka má tiež zabudovanú kameru, ktorá sníma spoluprácu pantograf - trolej. Táto špeciálne uspôsobená električka tiež slúži DPB, a.s. aj na to, aby podnik vedel zistiť prípadné nedostatky pri preberacích konaniach nových alebo zrekonštruovaných električkových tratiach a mohol ich v rámci preberacieho konania dať dodávateľovi upraviť tak, aby budované vedenie bolo osadené podľa projektovaných parametrov a spĺňalo všetky tieto kritériá. Merania sa vykonávajú počas dňa, iba na električkovej trati do Petržalky v noci, nakoľko meracia električka je jednosmerná. Po vykonaní nočnej kontroly trakčného vedenia v Petržalke musí jednosmerná električka zacúvať späť do centra mesta, odkiaľ pokračuje ďalej v kontrole. Jednotlivé merania sa medzi ročnými obdobiami vyhodnocujú aj z dôvodu meniacej sa teploty vzduchu. Akonáhle DPB, a.s. zistí nedostatky, naplánuje opravu trakčného vedenia.

Najčítanejšie správy