Dopravný podnik Bratislava posilnil ochranu zdravia cestujúcich i zamestnancov


Počnúc 7. marcom 2020 vykonáva DPB prostredníctvom expresne vysúťaženej dodávateľskej firmy intenzívnu a dlhotrvajúcu hĺbkovú dezinfekciu všetkých vozidiel. Oproti zmluvne stanovenému termínu 15. marca budú všetky vozidlá vo vozovom parku dezinfikované už do pondelka 9. marca 2020. Už pred 7. marcom bola zavedená zvýšená dezinfekcia dopravných prostriedkov účinnými látkami na báze alkoholu a liehu počas každodennej údržby vozidiel. Tretím opatrením je zavedenie dezinfekcie polymérovým prostriedkom cez elektrostatický postrekovač, ktorý znásobí virucídny účinok predchádzajúcich opatrení.

Dopravný podnik Bratislava zároveň svojim zamestnancom poskytuje dezinfekciu a ďalšie ochranné prostriedky vo veľkom rozsahu a samozrejme sa tiež sústredí na dezinfekciu ich pracovných priestorov, ktorá sa rovnako vykonáva na dennej báze.  Vodiči dostávajú dezinfekčné prostriedky, gél na ruky spolu s utierkami a tiež dezinfekčný prostriedok na madlá, či dopytové tlačidlá, ktorý môžu využívať počas služby. Dezinfekciou sú vybavení aj revízori a je prístupná prostredníctvom aplikátorov vo všetkých vozovniach a na sociálnych zariadeniach.

Po mimoriadnom zasadnutí pracovnej skupiny DPB, a. s. v nedeľu 8. 3. 2020 o 22.00 hod. sa pristúpilo k ďalšiemu rozšíreniu týchto opatrení s okamžitou platnosťou. Spoločnosť je v priamom kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave a so zástupcom hlavného hygienika SR.

Dopravný podnik Bratislava, a. s. eviduje, že jednou z pacientiek s potvrdeným ochorením COVID-19 na území SR je osoba, ktorá pracuje aj pre DPB ako vodička električky na tzv. kratší pracovný čas. Tá sa vírusom nakazila počas jej súkromného pobytu mimo SR koncom februára. Verejnosť i svojich zamestnancov DPB, a. s. ubezpečuje, že šanca na prenos choroby je minimálna, napriek tomu zodpovedne a v súlade s informáciami podanými zástupcom hlavného hygienika SR pristúpil k preventívnej karanténe tých zamestnancov, ktorí s dotyčnou kolegyňou prišli do blízkeho kontaktu a pochopiteľne tiež dôkladne dezinfikuje tiež priestory vodičov.

Víťazným uchádzačom špeciálneho dezinfekčného procesu je slovenská spoločnosť, ktorá dezinfekciu realizuje na princípe studeného zahmlievania pomocou aerosolového generátora. Použitá látka, ktorá je riadne registrovaná Centrom chemických látok a prostriedkov (CCHLP), je aktívna, obsahuje dezinfekčnú látku s nanočasticami striebra a pôsobí virucídne, fungicídne a biocídne - prirodzeným spôsobom likviduje všetky neželané patogény a tiež pôvodcov zápachu.

Pre osoby je táto certifikovaná látka bezpečná, pričom dokonca aj jej aplikácia môže byť vykonávaná bez ochranných prostriedkov. Podobný princíp dezinfekcie sa využíva aj v zdravotníckych zariadeniach či v objektoch s vysokým pohybom ľudí a napríklad aj v budapeštianskom metre. Dodávateľ taktiež disponuje osvedčením pre prácu s dezinfekčnými prostriedkami a samotnú dezinfekciu.

Táto technológia nenahradzuje samozrejme dezinfekciu bežnými konvenčnými prostriedkami, akým je napr. SAVO, ale má dlhodobé účinky a jej účinnosť je najmä v priestoroch, kam sa bežná dezinfekcia nedostane. Rozprášené čiastočky striebra sa dostanú do špárovitých priestorov a pórov materiálu a nezanechávajú po sebe stopy. Obohatenie látky striebrom zabezpečuje aktivitu prípravku po dlhšiu dobu až niekoľko mesiacov.

DPB týmto krokom nadväzuje na pilotné testovanie dezinfekcie, ktoré realizoval v januári 2020 na desiatich vozidlách. Priamo namerané výsledky sterov vo vozidlách pred a po dezinfekcii potvrdili účinnosť týchto krokov. Vzhľadom na epidémiu COVID-19 pristúpil DPB v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou k plošnej realizácii dezinfekcie vozidiel práve na základe okamžitých výsledkov a naďalej bude vyhodnocovať dlhodobé pôsobenie použitej látky.

Zmluva s dodávateľskou spoločnosťou je uzatvorená na dezinfekciu 800 vozidiel, pričom v prvom dni sa podarilo vydezinfikovať viac než 250 vozidiel a v nedeľu celkové číslo presiahlo 500 vozidiel.

Vzhľadom na obavy cestujúcich z alergických reakcií na testované arómy dezinfekcie ako aj s ohľadom na ekonomickú efektivitu DPB objednal tento projekt bez ich prídavku.

Dezinfekcia sa vo vozidlách vykonáva štandardne denne špeciálnym prípravkom najmä na madlách a tyčiach a raz mesačne sa dezinfikuje celý interiér vozidla, čiže aj podlaha, okná, či stropy. Podnik však v súčasnej dobe zvýšil periodicitu komplexnej dezinfekcie na dvakrát mesačne s najväčším zreteľom na madlá a dopytové tlačidlá a upratovacej spoločnosti nariadil, aby zvýšili dávky dezinfekcie nad hygienický štandard.

Pre aktuálnu situáciu s výskytom koronavírusu DPB pristúpil aj k zavedeniu automatického otvárania všetkých dverí na všetkých autobusoch, trolejbusoch a nových električkách. Taktiež prosí cestujúcich, aby pri cestovaní dodržiavali hygienické zásady a boli ohľaduplní k ostatným, najmä aby necestovali MHD, ak sa cítia byť chorí.

Tagy: korona koronavírus nCoV-19 COVID-19