DPB je najzamestnávateľ v oblasti dopravy!


Tento významný úspech by sme nedosiahli bez ocenenia a výraznej podpory zo strany našich kolegýň a kolegov, za ktorú im aj týmto spôsobom ĎAKUJEME!

Dlhodobo sa snažíme zlepšovať podmienky nielen systematickou obnovou našich vozidiel, sociálnych zariadení a priestorov, ktoré bežne cestujúci nevidia,  ale najmä pracujeme na rozvíjaní vzťahu zamestnávateľa so svojimi zamestnancami. Napriek neľahkým časom plánujeme naďalej pokračovať vo vytváraní motivačného prostredia a podpore stabilizačných nástrojov pre kolegov, ktorí sú pre nás nenahraditeľní.

Uplynulý rok sme sa sústredili tiež na posilnenie internej komunikácie s kolegami na všetkých pracovných pozíciách, čo je vo veľkej dopravnej spoločnosti neľahká výzva. Na konci týchto zlepšení a opatrení vidíme moderný dopravný podnik postavený na korektnom vzťahu zamestnancov so zamestnávateľom a naopak, vďaka čomu budeme našu spoločnosť rozvíjať a poskytovať obyvateľom hlavného mesta služby na kvalitatívne najvyššej možnej úrovni. 

Prvé miesto vnímame aj ako záväzok do budúcich rokov, aby sme v nastavenom tempe nepoľavili!