DPB - svetová špička v oblasti poskytovania informácií vo vozidlách


S novými autobusmi neprišlo len lepšie cestovanie na letisko, ale aj výrazné zlepšenie
informovania cestujúcich. Na displejoch umiestnených vo vozidlách na linke 61 a na
vybraných spojoch linky 96 sa po novom zobrazujú dôležité informácie:


• animovaný zoznam najbližších zastávok aj s informáciou o tom, či je zastávka
na znamenie (piktogram ruky)


• čas jazdy do zastávok


• zoznam liniek, na ktoré je možné prestúpiť


• pre najbližšiu zastávku odchody jednotlivých liniek v reálnom čase, teda aj so
zohľadnením meškania, pokiaľ je táto informácia dostupná


• pri nadväzných spojoch sa zobrazuje informácia o tom, či je vozidlo
nízkopodlažné, a počas horúcich letných dní aj informácia, či je vybavené
klimatizáciou


• zobrazované sú aj údaje o možnostiach prestupu na regionálne autobusy


• informácie o nadväzných spojoch sa striedajú s aktuálnymi informáciami
z dispečingu, takže cestujúci sa už vo vozidle dozvie o výlukách alebo
mimoriadnostiach v doprave


Pre všetky informácie o nadväzných spojoch platí, že sa zobrazujú iba podstatné
informácie na základe špeciálne vyvinutého algoritmu. Automaticky sa tak odfiltrujú
linky a spoje, na ktoré nemá zmysel prestúpiť, a zostanú len dôležité údaje. Novinku
sa podarilo zrealizovať vďaka unikátnej spolupráci verejného, súkromného a tretieho
sektora, v ktorej bol lídrom projektu DPB a partnermi Solaris, BUSE, BID, Radiopol
a občianske združenie mhd.sk. Postupne bude DPB zavádzať rovnaké zobrazovanie
informácií aj v ostatných vozidlách, ktoré sú vybavené vnútornými LCD obrazovkami.