DPB zavádza na vybraných vozidlách automatické zatváranie dverí fotobunkou


Cestujúci pred nástupom do vozidla stlačí štandardne dopytové tlačidlo na otvorenie dverí tak ako doteraz, avšak vodič už nebude musieť na týchto vozidlách zatvárať dvere zo svojej kabíny pomocou tlačidla, tie sa zavrú automaticky prostredníctvom fotobunky. Jednotlivé dvere sa budú otvárať a zatvárať podľa skutočného dopytu cestujúcich. Aj týmto spôsobom sa môže zvýšiť účinnosť klimatizácie, keďže počas státia vozidiel na zastávkach nedôjde až k takému úniku vychladeného vzduchu, lebo sa skráti čas, počas ktorého budú dvere otvorené. 

Na nových električkách a autobusoch Mercedes-Benz a MAN sa teda budú dvere zatvárať vtedy, keď už sa v priestore dverí nebudú cestujúci nachádzať. Cestujúcich preto prosíme, aby sa zdržiavali ďalej od dverí, aby sa dvere mohli automaticky zatvoriť. V prípade vyššieho obsadenia vozidiel, keď cestujúci využívajú aj priestor dverí, budú mať vodiči naďalej možnosť zatvoriť dvere prostredníctvom tlačidla.

Funkciou automatického zatvárania dverí fotobunkou sú vybavené nové električky a autobusy Mercedes-Benz CapaCity už dlhšiu dobu, doteraz sa využívala iba sporadicky. Vybavené sú ňou aj novo zakúpené autobusy značky MAN. Automatické zatváranie dverí bude súčasťou špecifikácie pri nákupe ďalších nových vozidiel DPB, a.s. Cieľom je okrem zníženia úniku vychladeného vzduchu z vozidiel v lete a teplého vzduchu v zime aj možnosť pristaviť vozidlo do východiskovej zastávky v predstihu pred odchodom. Prvou lastovičkou bude linka X6, kde cestujúci na odchod nebudú musieť čakať na horúcom nástupišti, ale v klimatizovanej električke.