DPB zvyšuje bezpečnosť cestujúcej verejnosti Bude montovať kamery do starších vozidiel MHD


Všetky nové vozidlá DPB už sú vybavené priamo od výrobcu nielen vnútorným, ale aj vonkajším kamerovým systémom, podnik sa však rozhodol namontovať kamery aj do ostatných, starších vozidiel MHD. V prípade autobusov ide vozidlá z rokov 2010-2012 a električky vyrobené v 90. rokoch minulého storočia.

Z dôvodu zapojenia sa čo najviac uchádzačov do verejnej súťaže DPB, a.s. rozdelil predmet verejného obstarávania na dve časti, a to na dodávku a montáž kamerového systému do autobusov a druhú časť - dodávku a montáž kamerového systému do električiek. Predpokladaná hodnota nákupu kamerových systémov je vo výške 965 000 EUR bez DPH. Termín ukončenia verejného obstarávania podnik predpokladá na prelome rokov 2019 a 2020.