Električky na Obchodnej začali jazdiť pred 120 rokmi


Električka začínala na Račianskom mýte a cez Blumentál a Obchodnú sa dostala až na Hurbanovo námestie, kde sa dalo prestúpiť na už existujúce električky ďalej do centra mesta či na hlavnú stanicu.

Intervaly neboli tak časté, ako dnes. Nová trať bola iba jednokoľajná a premávali na nej iba dve električky vždy oproti sebe a navzájom sa obiehali na výhybni, ktorá stála pri dnešnej zastávke STU.Pre zlý technický stav trate sa však v roku 1926 presunuli všetky električky z Račianskej ulice cez Americké námestie na Špitálsku a Obchodná sa stala neskôr revírom iba pre autobusy a trolejbusy.Na súčasný električkový bulvár sa premenila Obchodná až o 50 rokov neskôr a výrazne zrýchlila dopravu z centra mesta cez tunel do Karlovej Vsi. Toto rýchle spojenie plánujeme obnoviť čoskoro aj my. Čakáme už len na ukončenie rekonštrukcie trate a následne sa do toho naplno pustíme. Z centra mesta do Karlovej Vsi budú jazdiť električky častejšie, ako metro v zahraničí.

Ako sa zmenili električky za posledné dve storočia a ako sa zmenia do budúcna?

Prvé električky boli takmer celé z dreva a dokázali odviezť iba približne 30 cestujúcich. Dnešné moderné vozidlá ich dokážu odviezť aj 350. Nakoľko chceme z električiek vytvoriť kapacitný dopravný systém, ktorý by na seba mohol prevziať niektoré úlohy chýbajúceho bratislavského metra, uvažujeme nad tým, že by sme v budúcnosti nakúpili veľkokapacitné električky, ktoré by mohli byť až 50 metrov dlhé, pričom jedna by mohla odviezť až 500 cestujúcich.
Tým, že Bratislava nemá metro, sú pre ňu električky absolútne kľúčové a musíme nimi chýbajúce metro zastúpiť. Na najdôležitejších tratiach preto začíname jazdiť v intervale iba 2 minúty, čo je dokonca ešte častejšie, než v mnohých prevádzkach metra v zahraničí. Prvou traťou, na ktorej posilnený režim skúšame, je račianska radiála, kde sme v rannej špičke navýšili počet spojov až na dvojnásobok. Počas jedinej hodiny tu vypravíme až 30 spojov.
Metro síce nemáme, no môžeme mať električky s vysokou kapacitou a mimoriadne hustým intervalom. Jazdiť budú takmer tesne za sebou. Častejšie ako metro by sme chceli po skončení rekonštrukcie premávať aj do Karlovej Vsi a po predĺžení trate na koniec Petržalky aj na najväčšie slovenské sídlisko. Vo veľmi hustých intervaloch budú premávať električky aj na ostatných tratiach, kde počítame s intervalom iba 4 minúty

Častejšie ako metro

ELEKTRIČKY BUDÚ JAZDIŤ ČASTEJŠIE AKO METRO🚋 Prichádzame so skvelým zlepšením MHD na najvyťaženejších trasách. Tým, že Bratislava nemá metro, sú pre ňu električky absolútne kľúčové a musíme nimi chýbajúce metro zastúpiť. Na najdôležitejších tratiach preto začíname jazdiť v intervale iba 2 minúty, čo je dokonca ešte častejšie, než v mnohých prevádzkach metra v zahraničí.🚇 Prvou traťou, na ktorej posilnený režim skúšame, je račianska radiála, kde sme v rannej špičke navýšili počet spojov až na dvojnásobok. Počas jedinej hodiny tu vypravíme až 30 spojov. Metro síce nemáme, no môžeme mať električky s vysokou kapacitou a mimoriadne hustým intervalom. Jazdiť budú takmer tesne za sebou.🚋🚋🚋 Častejšie ako metro by sme chceli po skončení rekonštrukcie premávať aj do Karlovej Vsi a po predĺžení trate na koniec Petržalky aj na najväčšie slovenské sídlisko. Na ostatných tratiach bude interval tiež skvelý - iba 4 minúty. Električky majú oproti ostatným druhom dopravy bezkonkurenčnú výhodu v tom, že nikdy neuviaznu v zápchach🚗🚌 a cesta v nich je počas špičky najrýchlejšia. A aby mohli byť ešte rýchlejšie, po celom meste začíname modernizovať ich trate.🔧 #castejsieakometro #mamespolocnyciel

Zveřejnil(a) Dopravný podnik Bratislava dne Neděle 29. září 2019