Krajšie ulice aj stabilnejšie napájanie trolejbusových tratí. Modernizácia trakčnej infraštruktúry na Dolné Hony je hotová.


Počas intenzívnych piatich mesiacov prác sme v dotknutých úsekoch zrealizovali pätnásť kilometrov výkopu a vymenili desiatky kilometrov trakčných napájacích káblov. V miestach, ktoré viedli cez chodník sme po ukončení prác položili nový chodník na celú šírku, napriek tomu, že sme rozkopali iba jeho časť. Spolu s novými antracitovými nátermi na stĺpoch trakčného vedenia sme takto prispeli k estetickejšiemu prostrediu v okolí našej stavby. Zaujímavosťou je kilometrový úsek popri Mierovej ulici v Prievoze, kde sme vďaka kolektoru nemuseli robiť výkop. Na tomto úseku sú naše trakčné napájacie káble uložené v združenom kolektore a ich výmenu sme tak vedeli zrealizovať bez zásahu do okolitého prostredia. 

Eurofondový projekt, ktorý sa dnes uzatvára, nie je na prvý pohľad atraktívny. Je však veľmi dôležitý z hľadiska prevádzky, pretože systémovo vylepšil kapacitu trolejbusových a električkových tratí. Vďaka tomu budú električky a trolejbusy, teda vozidlá na elektrický pohon, v hlavnom meste jazdiť spoľahlivejšie. Na tento projekt sme vyčlenili viac ako 20 mil. eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková.

Dôležitou súčasťou našej trolejovej siete sú meniarne, ktoré zabezpečujú jej napájanie. V celej našej sieti momentálne využívame sedemnásť meniarní a v štyroch (Dolné hony, Račianska, Krasňany, Záhumenice) sme vymenili kritické komponenty ako sú trakčné transformátory, usmerňovače či nadprúdové ochrany za spoľahlivejšie a modernejšie. Väčšinu prác sme mohli zrealizovať pri krátkodobých napäťových výlukách, pri meniarni Krasňany sme však zvolili unikátne riešenie. Aby sme predišli týždňovej výluke električiek v Rači, využili sme tzv. prenosnú meniareň, ktorá dočasne napájala trolejovú sieť. Takúto prenosnú meniareň plánujeme využívať v prípade potreby aj v budúcnosti.

Moderná MHD pozostáva nielen z nových vozidiel, ale aj modernej a spoľahlivej infraštruktúry. Veľmi ma preto teší, že podmienky pre našich cestujúcich, našich vodičov a v konečnom dôsledku pre všetkých Bratislavčanov neustále zlepšujeme. Kvalitná MHD musí byť spoľahlivá, čo potvrdzujeme okrem iného aj touto modernizáciou trakčných napájacích káblov a meniarní. Spolu s rekonštrukciou Vajnorskej radiály nám končia dva veľké infraštruktúrne projekty, ktoré ukazujú budúcnosť dopravnej infraštruktúry v Bratislave. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa pričinili o to, že sme oba tieto projekty zvládli na špičkovej úrovni a v rekordnom čase a že sme dokázali minimalizovať obmedzenia pre cestujúcich. Ide o ďalšie efektívne čerpanie eurofondov založené na úspešnej spolupráci s Ministerstvom dopravy SR. Verím, že aj do budúcna sa nám takto podarí zrealizovať ďalšie pripravené projekty,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB. 

Súčasťou projektu „Modernizácia kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave“ sú aj modernizácie električkových tratí Detvianska - Záhumenice a Americké námestie, ktoré sme zrealizovali v minulosti. Projekt bol financovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Najčítanejšie správy