Modernizujeme trolejbusovú trať na Dolné Hony


Nedávne nasadenie MEGAtrolejbusov do premávky predstavuje zvýšenú kapacitu pre cestujúcich ale aj zvýšenú záťaž na trolejovú sieť DPB. Ako predprípravu na väčšiu výpravu kapacitnejších vozidiel v budúcnosti realizuje DPB projekt „Modernizácia kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave“. V rámci projektu sa vymenia podzemné napájacie trakčné káble, ktoré z meniarní Ružová Dolina a Dolné Hony napájajú trolejbusové trate na Dolných Honoch, Gagarinovej a Mierovej ulici. Viditeľnou zmenou bude zjednotenie náterov stĺpov trakčného vedenia do antracitovej farby.

 

Obmedzenie počas jarných prázdnin

Počas jarných prázdnin, v čase nižšieho dopytu, uskutočníme na Dolných Honoch napäťovú výluku. V termíne od 2. marca 2024 do 10. marca 2024 nasadíme na linky 42, 71 a 72 náhradné autobusy, ktoré budú premávať v pôvodných trasách spomínaných liniek. Vrakunská ulica v úseku Popradská – Komárovská bude v tom čase pre individuálnu automobilovú dopravu prejazdná iba v smere na Dolné hony, v smere do centra povedie obchádzka po Kazanskej ulici. Po tomto termíne budeme pokračovať v prácach bez obmedzenia cestnej premávky. V apríli a máji sú postupne naplánované napäťové výluky aj na Mierovej a Gagarinovej ulici, o nevyhnutnej a dočasnej úprave organizácie MHD budeme informovať v dostatočnom predstihu. Modernizáciou prejdú aj meniarne, ktoré zabezpečujú napájanie trolejovej siete. Až v štvrtine našich meniarní vymeníme technológie za spoľahlivejšie a modernejšie.

 

Ukončenie modernizácie trakčných káblov a meniarní je naplánované do konca júna 2024. Projekt „Modernizácia kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave“ je financovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.