Na linke 901 začne premávať nový dopravca


Obyvateľov rakúského Wolfsthalu a Hainburgu čaká malá dopravná zmena. Prevádzku linky 901 prevezme čoskoro nový dopravca. Dovoľte, aby sme vám to vysvetlili a zároveň vyvrátili obavy, že spojenie má byť údajne zrušené.

Na linku 901 vypravujeme ako jednu z posledných staré vysokopodlažné autobusy, ktoré už veľmi nepatria do dnešnej doby. Vieme, že aj cestujúci do Hainburgu si zaslúžia moderné klimatizované vozidlá.

Celá MHD v Bratislave je však financovaná mestom, a to rovnako financuje aj nákup nových vozidiel. Bratislava sa však musí starať o MHD na svojom území pre svojich obyvateľov a zo zákona nemôže z verejných zdrojov platiť dopravu iným obciam.

Linku 901 však nefinancuje ani kraj, ani štát a ani žiadna z rakúskych obcí, a tak jediným príjmom na výplaty šoférov, pohonné hmoty a nové vozidlá sú výhradne tržby z predaja lístkov, čo žiaľ na nové vozidlá nestačí. Ekonomická situácia linky bola neudržateľná a ak sme chceli zachovať jej prevádzku v dlhodobom horizonte, museli sme urobiť nevyhnutné riešenie v prospech našich cestujúcich.

Nový dopravca Slovak Lines prišiel s ponukou klimatizovaných vozidiel, a tak sme sa po sérii jednaní dohodli, že mu licenciu na prevádzku prenecháme.

Hoci sa nám s linkou 901 bude lúčiť ťažko, prevádzkovali sme ju takmer 11 rokov, nesmieme zabúdať, že je našou primárnou úlohou zabezpečiť kvalitnú MHD na území Bratislavy. Pre Bratislavčanov chystáme až 84 úplne nových klimatizovaných autobusov a uvoľnení vodiči a ušetrené prostriedky z linky 901 nám pomôžu posilniť prevádzku iných liniek v rámci hlavného mesta.

O ďalšom pokračovaní vás budeme čoskoro informovať.