Obnovenie premávky linky č. 208 v skrátenej trase


Linka č. 208  skrátená trasa: zo smeru Šulekova od zastávky „Kollárovo nám.“ po trase Ul. 29. augusta, Cintorínska, kde ukončí jazdu na zastávke „Nemocnica sv. Michala“ (nástupište a výstupište ako linka X72) a späť cez Rajskú, Dunajskú, Ul. 29. augusta a Jánsku, kde sa od zastávky „Kollárovo nám.“ napojí na svoju trasu späť smer Šulekova.

Neobslúži zastávky „Americké nám.“, „Karadžičova“, „Kulíškova“, „Cvernovka“, „Svätoplukova“/“Košická“, „Novohradská“, „Miletičova“, „Trenčianska“, „Ružová dolina“ a „Mliekárenská“ (nástupište a výstupište).

Obslúži zastávky „Špitálska“, „Ondrejský cintorín“ a „Nemocnica sv. Michala“ (nástupište a výstupište ako linka X72).