Odpočet činnosti vedenia DPB, a. s. za mesiace február – jún 2019 a nástup nového vedenia DPB, a.s.


„Prevzali sme stagnujúci podnik, ktorý nebol pripravený ani len na dlho plánovanú výluku električiek v Karlovej Vsi, na ktorú chýbali vodiči aj autobusy. V krátkom čase sa nám podarilo zvládnuť výzvy, medzi ktoré patrilo zmiernenie dopadov uzávierky Mlynských nív na cestujúcich a zabezpečenie kvalitnej posilovej dopravy počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Priniesli sme tiež množstvo vylepšení MHD, na ktoré cestujúci roky čakali, napríklad nasadenie väčších autobusov na linku 61. V tomto krátkom čase sa nám, pochopiteľne, nepodarilo vyriešiť všetky problémy podniku a bratislavskej MHD. Naštartovali sme však pozitívne zmeny, ktoré verejnosť i zamestnanci podniku  pocítia v najbližších rokoch. Novému predsedovi predstavenstva prajem veľa odhodlania pri ďalšom skvalitňovaní MHD,“ povedal bývalý predseda predstavenstva DPB, a.s. Michal Dekánek.

Od 10.7.2019 je menovaný za nového predsedu predstavenstva Martin Rybanský. „Čaká nás obdobie, ktoré verím, že bude viesť k zlepšeniu služieb pre cestujúcu verejnosť. Ďakujem dočasne poverenému vedeniu za odvedenú prácu. Počas ich pôsobenia mimo iného prispeli k dobrému nastaveniu pracovného prostredia založeného na vzájomnej spolupráci a vytvorili priestor na zavádzanie pozitívnych zmien a inovácií  v bratislavskej MHD. S hlavným mestom budeme aj naďalej pracovať na tom, aby sme spoločne plnili očakávania cestujúcich,“ povedal predseda predstavenstva DPB, a.s. Martin Rybanský.

Hlavné aktivity dočasne povereného vedenia za mesiace február – jún 2019

 • zoštíhlenie organizačnej štruktúry podniku podľa vzoru iných dopravných podnikov s podobnou infraštruktúrou a skladbou vozidlového parku, vďaka čomu sa len v roku 2019 ušetrí približne 168 000 € a v ďalších rokoch násobne viac
 • stabilizovanie práce zamestnancov prostredníctvom výrazného zvýšenia miezd v nedostatkových profesiách, ktoré je najväčšie za posledné roky
 • zlepšenie manažmentu obstarávania náhradných dielov, čo prinieslo

za obdobie od apríla do júna 2019 úsporu cca 215 000 € oproti cenám za predošlé obdobie s výhľadom na ďalšie úspory v budúcnosti po ukončení nevýhodných zmlúv

 • realizovanie inovácií a testov:
 • skúšobná prevádzka 47 metrov dlhého 3-vozňového električkového vlaku, ktorá sa osvedčila, na jej základe bude možné v budúcnosti prevádzkovať veľkokapacitné električky
 • zatváranie dverí na pohybový senzor vo vozidlách, ktoré sú ním vybavené, čím sa zabraňuje úniku vychladeného vzduchu v lete a teplého vzduchu v zime z vozidiel
 • vylepšené akustické informácie pre cestujúcich na električkových linkách
 • skúška autobusu vybaveného farebnými RGB displejmi umožňujúcimi farebne odlišovať linky
 • vytvorenie podmienok pre zamestnancov na realizáciu inovatívnych riešení

 

 • zabezpečenie atraktívnej posilnenej dopravy počas MS v ľadovom hokeji 2019, ktorá bola pozitívne hodnotená fanúšikmi aj obyvateľmi mesta
 • zavedenie systému informátorov na zastávkach počas MS v ľadovom hokeji 2019 a na začiatku veľkej električkovej zmeny v súvislosti s modernizáciou električkovej trate Dúbravsko-Karloveskej radiály
 • zabezpečenie 11 dodatočných nízkopodlažných a klimatizovaných autobusov z Rakúska a Nemecka v súvislosti s modernizáciou Dúbravsko-Karloveskej radiály bez akýchkoľvek sprostredkovateľov a za cenu 2 – 3 % nových autobusov
 • príprava súťažných podkladov na nákup nových autobusov v počte 80 kĺbových a 4 minibusov, ktoré obsahujú najnovšie požiadavky na vybavenie vozidiel
 • úprava električkových liniek z dôvodu modernizácie trate Dúbravsko-Karloveskej radiály podľa vzoru električkových prevádzok v západnej Európe, čím sa podarilo posilniť električkovú dopravu počas prázdnin v rannej špičke

 

 • poverené vedenie zaviedlo množstvo zlepšení v prevádzke liniek:
 • na linku 61 boli nasadené najväčšie kĺbové autobusy aké má DPB, a.s. vo vozidlovom parku, tie zjednodušujú prepravu objemných batožín na letisko a na Hlavnú stanicu
 • zlepšenie nadväznosti MHD na vlaky na Hlavnej stanici a na ŽST Nové Mesto
 • zreálnenie jazdných dôb električiek aj trolejbusov, takže električky a trolejbusy jazdia presnejšie

 

 • zvýšenie rýchlosti električiek zrušením niektorých rýchlostných obmedzení
 • zlepšenie cestovných poriadkov na autobusových a trolejbusových linkách 99, 201, 202, 210, 212
 • zvýšenie kapacity na linkách 29, 53, 61, 83, 84
 • zdvojnásobenie počtu spojov na rekreačnej linke 144, ktorá po novom cez víkendy nadväzuje na každý trolejbus linky 203

 

 • poverené vedenie sa začalo zaoberať zvýšením rýchlosti trolejbusov pri prejazde jednotlivými trolejovými konštrukciami
 • zlepšenie komunikácie s verejnosťou cez web dpb.sk, sociálnu sieť, tlačové správy a kampane na zastávkach
 • začatie príprav na zmenu dizajnu zastávkových označníkov a vitrín na cestovné poriadky
 • rokovania s ministerstvom dopravy a Jaspers ohľadom financovania rozvojových plánov DPB, a.s.  vrátane zakúpenia nových veľkokapacitných električiek a trolejbusov a tiež modernizácie údržbovej základne
 • na základe rokovaní s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy bol a ešte bude rozpočet DPB, a.s. v roku 2019 zvýšený celkovo o približne 10 mil. € na stabilizáciu zamestnancov, rekonštrukcie električkových tratí, modernizáciu zastávok a zariadenia pre dielne