Infolinka: 02 5950 5950

Odťahová služba DPB


Pre aktuálne informácie sme zriadili stránku www.dpb.sk/odtahy.

Nahlásenie vozidla, ktoré tvorí prekážku v doprave a vyžaduje odťah, môže nariadiť iba Policajný zbor SR (PZ SR, 158) alebo Mestská polícia (MsP, 159). Odťah vozidla môže požadovať každý, ak mu niekto bráni pri vjazde či výjazde, státím pred garážou či prekáža v premávke MHD, ale samozrejme o tom vždy musí rozhodnúť príslušník MsP alebo PZ SR.

Areál odťahovej služby sa nachádza na adrese Rožňavská 19. Tel.: 02/59504444, e-mail: odtah@dpb.sk. Prevádzka 24 hodín denne.

Ako postupovať, ak sme vám odtiahli vozidlo - časté otázky a odpovede

  • V prípade, ak máte informáciu o tom, že Vaše vozidlo bolo odtiahnuté našou spoločnosťou, môžete priamo navštíviť Areál odťahovej služby (Rožňavská 19).
  • Ak si nie ste istí, či Vaše vozidlo bolo odtiahnuté našou spoločnosťou, môžete si situáciu overiť na tel. +421259504444 alebo e-mailom na odtah@dpb.sk.
  • Priestupca by mal priestupok riešiť najprv s príslušníkom MsP, ktorý je taktiež v priestoroch odťahovej služby, alebo s PZ SR a až potom samotný odťah s dispečerom odťahovej služby.
  • Vozidlo si môže prevziať iba jeho vlastník zapísaný v technickom preukaze. Ak vlastníkmi nie ste, potrebujete disponovať splnomocnením. Splnomocnenie nemusí byť overené notárom.
  • Pokiaľ na úhradu poplatkov za odťah nemáte hotovosť ani prostriedky na platobnej karte, môžete dispečera požiadať o vystavenie faktúry.
  • V prípade podozrenia na neoprávnený odťah je potrebné komunikovať s Policajným zborom SR alebo Mestskou políciou hl. m. Bratislavy.
  • Cena odťahu je aktuálne stanovená na 99 € a nemôže sa líšiť. Výška prípadnej pokuty v tejto sume nie je zahrnutá.
  • Pri každom naložení motorového vozidla si príslušník MsP alebo PZ SR robí svoju fotodokumentáciu o odstránení vozidla, naši pracovníci si zabezpečujú fotodokumentáciu taktiež. To znamená, že v prípade zistenia poškodenia je toto zapísané v príslušnom protokole.
  • Pracovisko odťahovej služby zavádza elektronický systém vybavovania odťahu, pričom cieľom po jeho zavedení je vybaviť odovzdanie odtiahnutého vozidla do 30 minút. Na dĺžku vybavenia vplýva najmä počet ľudí čakajúcich na vydanie vozidla.

Kapacita areálu je v súčasnosti 70 vozidiel.