Oprava nábrežia - linky 29, 30, 31, 37, 39, 129, N31, N33 a N34


Zastávka liniek 29, 30, 31, 37, 39, 129, N31, N33 a N34 bude premiestnená približne 30 m pred svoju stálu polohu.