Po prázdninách obnovujeme vybrané linky a zvyšujeme prepravné kapacity.


Od pondelka 10. 01. 2022:

V uliciach Bratislavy začnú opäť premávať linky číslo: 7, 25, 26, 92, 94, 192 a 196.

Linka 58 bude premávať v prevádzkovom režime „pracovný deň - školský rok“.

MHD ostáva nateraz v prázdninovom režime, pričom voľba režimu prevádzky MHD závisí najmä od počtu cestujúcich.

Na aktuálne počty cestujúcich má podstatný vplyv zvolená forma vyučovania na základných, stredných a vysokých školách, ale aj vývoj pandémie a nižšia mobilita vyplývajúca z opatrení platných počas núdzového stavu.

Počty cestujúcich na jednotlivých linkách monitorujeme, prispôsobujeme tomu kapacity. Aktuálne zvolený režim prevádzky MHD a nasadzované typy vozidiel zodpovedajú dopytu cestujúcich.