Prechod MHD na prázdninový režim


Spoje jednotlivých liniek budú preto vypravené na základe cestovného poriadku platného pre „Pracovný deň – školské prázdniny“. Školské spoje 2, 4, 5 a 14 budú naďalej vypravované.

Zavedenie prázdninového režimu sme citlivo zvážili, no výpravu ovplyvňuje najmä klesajúci počet cestujúcich a stúpajúca pozitivita u vodičov. Nadaľej budeme situáciu podrobne monitorovať a prispôsobovať tak štruktúru výpravy spojov na linkách.

Zdravie a bezpečnosť cestujúcich je pre nás prioritou, a preto pokračujeme v intenzívnom čistení a dezinfekcii vozidiel MHD. Tie sú čistené každý deň po návrate z prevádzky - predovšetkým dotykové plochy, madlá, tyče, dopytové tlačidlá, označovače cestovných lístkov, podlahy, rámy všetkých okien a prieduchy klimatizácií. Každý dopravný prostriedok prechádza aj komplexným čistením, ktoré zahŕňa hĺbkové čistenie stropov i tepovanie sedadiel a pod. Nad rámec toho sme pristúpili opäť k dlhotrvajúcej polymérovej dezinfekcii. Každý vodič MHD je tiež vybavený dezinfekčnými prostriedkami a má tak možnosť vozidlo dezinfikovať aj priebežne počas dňa. V zmysle platných nariadení musia mať cestujúci počas jazdy prekryté dýchacie cesty respirátorom. Aj vďaka týmto opatreniam je prevádzka MHD v Bratislave naďalej bezpečná.