Premiestnenie zastávky Molecova pre ľahší prestup cestujúcich


Premiestnenie označníka zastávky linky X6 v prestupnom uzle Molecova v smere do mesta umožní skrátiť cestujúcim prestupnú vzdialenosť medzi autobusovou zastávkou linky X5 a električkovou zastávkou linky X6. Električky tak budú stáť bližšie k priechodu pre chodcov, čím sa zníži riziko prebiehajúcich cestujúcich cez frekventovanú cestu a tiež zábradlie, ktoré je na električkovej zastávke.

Vodiči linky X6 pristavia električku na nástupište v predstihu pred odchodom, čím umožnia nástup cestujúcim aj v čase do odchodu podľa cestovného poriadku.