Prieskum: S MHD v Bratislave sú spokojné takmer dve tretiny cestujúcich


Celkovo sú s cestovaním MHD spokojné takmer dve tretiny ľudí (64%), nespokojnosť vyjadrila viac ako tretina opýtaných (35%). „Vážime si pozitívne ohlasy cestujúcej verejnosti na vylepšovanie kvality verejnej dopravy, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou celého dopravného systému v našom hlavnom meste. Zároveň však prieskum poukázal aj na to, čo cestujúcim prekáža. Postupne sa budeme snažiť riešiť veci k ešte väčšej spokojnosti pri využívaní služieb MHD,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. Milan Urban a dodal: „Bezproblémový chod verejnej dopravy je našou prioritou.“

Preferencia cestovania MHD

Až 72% ľudí využije verejnú dopravu minimálne jedenkrát týždenne, pričom až 41% cestujúcich ju využíva denne. Najčastejšie cestujú MHD ľudia do práce (56%), za nákupmi (39%), ostatní uviedli dôvod cestovania návštevu lekára alebo úradov (36%). Tretina respondentov (33%) sa vyjadrila, že MHD cestuje na stretnutia s rodinou a známymi.

Dôvody nevyužívania

Najčastejším dôvodom, prečo ľudia nechcú častejšie využívať MHD je uprednostňovanie cestovania vlastným automobilom. Viac ako tretina opýtaných (33%) uvádza, že ich povolanie si vyžaduje pružnosť, preto sa potrebujú presúvať autom. Ako ďalšie dôvody nevyužívania služieb MHD uvádzajú respondenti využívanie firemného automobilu, vozenie malých detí do škôlky alebo školy, flexibilnosť, či vyšší komfort. Štvrtine respondentom prekáža nedostatočná sieť zastávok alebo nevyhovujúci grafikon (23%). Prieskum tiež ukázal, že cena lístka nie je najdôležitejším dôvodom odmietania cestovania MHD. Ako dôvod častejšieho nevyužívania MHD ho uviedlo len 7 % opýtaných. A ktoré problémy súvisiace s MHD žiadajú cestujúci riešiť? Viac ako tretine ľudí (32%) prekáža nízka kultúra cestovania, ostatní sa sťažujú na nízky komfort cestovania (24%), niektorí zas kritizujú nedostatočnú frekvenciu spojov (23%) a meškanie, či vynechávanie spojov (22%).

Motivácia

20% opýtaných by motivovalo k častejšiemu využívaniu MHD zrýchlené cestovanie a ďalších 20% vyššia frekvencia spojov. Z ľudí, ktorí MHD nevyužívajú vôbec 36 % tvrdí, že by ich k tomu, aby začali cestovať verejnou dopravou, nemotivovalo vôbec nič.

Vývoj MHD

V širšom pohľade na problematiku MHD v Bratislave prevláda názor, že sa služby verejnej dopravy postupne zlepšujú. Myslí si to viac ako polovica opýtaných (51%). Podľa niektorých respondentov sa nemení nič (35%), ostatní si myslia, že sa situácia v MHD zhoršuje (12%).

Pozitívne ma prekvapilo kladné vnímanie cestovania MHD, a to aj napriek niektorým nedostatkom, s ktorými sa v bratislavskej verejnej doprave stretávame. Takmer dve tretiny respondentov prejavilo svoju spokojnosť s cestovaním MHD, čo  je to dôkazom toho, že cestujúci vnímajú progres, ktorý MHD v hlavnom meste za posledné roky urobila. Koniec koncov prevažujúcu spokojnosť potvrdzuje aj zistenie, podľa ktorého 51% respondentov odpovedalo, že sa stav MHD postupne zlepšuje a len 12% deklarovalo, že je to čoraz horšie,“ povedal riaditeľ agentúry FOCUS Martin Slosiarik.

Ďalšie štatistiky

  • 55 % cestujúcich využíva predplatné cestovné lístky (električenku)
  • 27 % cestujúcich využíva moderné aplikácie ako Mapy Google alebo Hopin
  • 22 % cestujúcich sa pripája vo vozidlách MHD na bezplatnú WI-FI

 

Dopravné výkony podľa jednotlivých trakcií – miestové kilometre

 

 

Počet prepravených osôb (štatistické údaje)

 

DPB, a.s. denne prepravil v roku 2016 v priemere 675 359 cestujúcich a v roku 2017 v priemere 665 874 cestujúcich (štatistický ukazovateľ).

 

Prevádzkové ukazovatele dopravy (k 31.12.2017)

 

Vozidlový park DPB, a.s. prešiel za posledné roky masívnou modernizáciou. Z fondov EÚ sa nakúpilo 120 nových trolejbusov, čím sa vymenil kompletne celý vozidlový park trolejbusov,  60 nových električiek a 18 elektrobusov. Do flotily autobusov pribudlo 190 nových vozidiel. Všetky tieto nové vozidlá sú nízkopodlažné, plne klimatizované, vybavené nielen vnútorným, ale aj vonkajším kamerovým systémom. DPB, a.s. tiež dokončil z prostriedkov EÚ už II. etapu modernizácie údržbovej základne Jurajov Dvor, čím sme údržbe nového vozidlového parku vytvorili podmienky na zabezpečovanie kvalitného servisu.

 

DPB, a.s. spustil v minulom roku funkciu verejná doprava v mapách Google, čo nepochybne pomohlo cestujúcim v lepšej orientácii a zjednodušenému cestovaniu MHD v Bratislave. Pre cestujúcich priniesol aj ďalšiu možnosť kúpy predplatných cestovných lístkov, ktoré si cestujúci už môžu kúpiť nielen na všetkých predajniach IDS BK, ale aj na pobočkách Slovenskej pošty,  dokonca DPB, a.s. prišiel s novinkou, že si predplatný cestovný lístok môžu cestujúci kúpiť na svoju platobnú kartu. Pre tých, ktorí využívajú MHD nepravidelne je zas k dispozícii elektronická peňaženka.

Výsledky prieskumu nájdete TU.