Rekonštrukcia komunikácie Mlynské nivy - vybrané linky č. 201, 202, 212, 75 a X72 zadarmo


Od pondelka 18. februára až do konca marca budú môcť všetci cestujúci na linkách 201, 202, 212, 75 a X72 jazdiť zadarmo. Na týchto linkách vďaka bus pruhom dokážeme garantovať rýchlosť prepravy MHD a zároveň na týchto úsekoch potrebujeme maximálne odľahčiť individuálnu dopravu. Každý cestujúci, ktorý na tejto trase vystúpi z auta a prejde na MHD, zároveň pomôže k riešeniu ťažkej dopravnej situácie. Bezplatnú prepravu na týchto linkách tak považujeme aj za istý prejav vďaky mesta a DPB za túto pomoc. Okrem toho BID ponúka v tomto čase aj 50 % zľavu z týždenného cestovného lístka, ktorý si zakúpite prostredníctvom aplikácie IDSBA.

Zabezpečenie rýchlej a kvalitne MHD je základnou povinnosťou aj politikou mesta a mesto musí byť schopné aj v takýchto situáciách zabezpečiť akékoľvek dopravné riešenia pre MHD na vlastnú zodpovednosť. Pre Dopravný podnik aj pre mesto je v súčinnosti so staviteľmi dôležité, aby obidve stavby boli vyhotovené rýchlo a kvalitne a nezaťažovali dopravnú situáciu dlhšie, než je nevyhnutné.