„Robíme maximum pre bezpečnosť cestujúcich“


K novinke pristúpil DPB kvôli zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich. „Zdravie cestujúcich
je pre nás prioritou. Vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie, sme
v DPB pristúpili aj k špeciálnej forme dezinfekcie, k tzv. polymérovej dezinfekcii.
Jej účinok je výraznejší oproti bežným dezinfekčným prostriedkom a metódam
a je dlhotrvajúci,“ uviedol predseda predstavenstva DPB Ing. Martin Rybanský. Tento
spôsob sa aplikuje postupne vo všetkých vozidlách. Polymérová dezinfekcia používa
elektrostatickú dezinfekčnú techniku. Eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, má
baktericídne, virucídne, mykobaktericídne a algicídne účinky a nie je zdraviu škodlivá.
Frekvencia tejto dezinfekcie vozidiel je dvakrát mesačne na základe odporúčaného
postupu výrobcu, keďže na povrchu vytvára ochrannú vrstvu.


Vozidlá MHD sú aj naďalej čistené každý deň po návrate z prevádzky. Počas tohto
čistenia prebieha dezinfekcia všetkých dotykových plôch (horizontálnych a
vertikálnych madiel, zadržovacích tyčí, dopytových tlačidiel a označovačov cestovných
lístkov), podláh, rámov všetkých okien a prieduchov klimatizácií. Každý dopravný
prostriedok DPB zároveň prechádza raz mesačne aj komplexným čistením, pri ktorom
sa vyčistí kompletne celé vozidlo vrátane okien, stropov, kabíny vodiča, tepovania
sedadiel a pod. Zároveň je každý vodič MHD vybavený dezinfekčnými prostriedkami
a má tak možnosť vozidlo dezinfikovať aj priebežne počas dňa.