Testovací eletrobus pre všetkých zadarmo


Elektrobus je nízkopodlažný, plne klimatizovaný s obsaditeľnosťou vozidla pre 39 sediacich a 82 stojacich cestujúcich. Vozidlo bude v testovacej prevádzke DPB, a.s. približne mesiac, počas tohto obdobia bude jazdiť pre cestujúcu verejnosť zadarmo z dôvodu, že nie je vybavený odbavovacím systémom pre cestujúcich. Testovaný elektrobus nemá akustické ani obrazové hlásenia, vodiči preto dostali pokyn, aby zastavovali na každej zastávke danej linky.

DPB, a.s. má záujem neustále skvalitňovať služby cestujúcej verejnosti, zároveň aj byť šetrný k životnému prostrediu. Aj z toho dôvodu využil možnosť nákupu 18 elektrobusov (2ks 8 metrových a 16 ks 12 metrových) z prostriedkov EÚ, nakoľko je investične náročnejší oproti nákupu štandardných vozidiel a bol možný iba za podpory finančných prostriedkov z EÚ. V súčasnej dobe jazdí v premávke už 16 takýchto vozidiel, posledné dva elektrobusy čakajú na vybavenie potrebnej dokumentácie, hneď po nej budú ihneď zaradené do premávky.

DPB, a.s. testovaním dlhého, až 18 metrového elektrobusu overí jeho prevádzku a pri ďalších možnostiach čerpania prostriedkov z fondov EÚ by sa chcel uchádzať o možnosti nákupu týchto elektrických vozidiel.

V závislosti od premávkových podmienok má tento elektrobus dojazd 120 – 140 km, z toho dôvodu bol nasadený na linky, ktoré týmto technickým parametrom vyhovujú, taktiež bola zohľadnená aj obsaditeľnosť vozidla. Vykurovanie interiéru je elektrické, celá konštrukcia karosérie je z nehrdzavejúcej ocele, vozidlo je kompletne vybavené LED svetlami a nerezovými zádržnými madlami pre cestujúcich.