Tisíce ochranných prostriedkov v rukách našich vodičov


Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, zaobstarala v uplynulých týždňoch veľké množstvá ochranných prvkov. Ako prvé už koncom februára rozmiestnila vo svojich prevádzkach dávkovače dezinfekcie, a následne pristúpila k objednávaniu ďalších tovarov. Vzhľadom na to, že dopravné podniky nepatria medzi inštitúcie, ktoré môže využiť mimoriadny či núdzový stav na prednostné nároky zo štátnych rezerv, DPB bol nútený tieto obstarávať na voľnom trhu. Z tohto dôvodu niektoré položky, napríklad respirátory, prichádzajú s oneskorením.

Spomedzi 2800 zamestnancov DPB je vyše 1500 vodičov, ktorým boli nižšieuvedené prostriedky distribuované prednostne. Zoznam ďalších opatrení (dezinfekcia vozidiel, uzatvorenie predajní a pod.) nájdete v samostatných článkoch. Veríme, že mimoriadna situácia na Slovensku i vo svete čoskoro odoznie. Ďakujeme za vašu dôveru i za to, že s nami cestujete.

Dopravný podnik Bratislava, a. s. chce aj touto cestou vyjadriť obrovskú vďaku svojim zamestnancom za ich lojalitu a výkony, ktoré v tomto ťažkom období odvádzajú pre zaistenie našich služieb obyvateľom a návštevníkom Bratislavy.