Trať na Americkom námestí dostane odolnejší povrch


Pred časom sme nechali celú trať kompletne zrekonštruovať a jej súčasťou bolo aj nahradenie starých nevzhľadných betónových panelov za prírodnú, štiepanú, žulovú dlažbu, ktorá dala ulici úplne nový výzor. Po traťovom telese však okrem električiek prechádzajú denne aj desiatky áut, ktoré dostali na jazdu cez daný úsek výnimku, a pod ktorých váhou sa dlažba začína narúšať. Hoci poškodenia nie sú ešte takmer viditeľné, o pár rokov by sa prejavili.

Vec sme preto okamžite nahlásili dodávateľovi stavby, ktorý sa k celej veci postavil zodpovedne a na vlastné náklady vykoná nápravu v rámci záručnej doby. Pod kamennú dlažbu namontuje betónové prepoje, ktoré vytvoria stabilnejší základ. Žulové kocky budú naviac vyplnené prírodnou škárovacou hmotou. Opravené budú aj šachty odvodňovacieho systému či zálievky koľajníc. Žiadnu z týchto aktivít nebude DPB ani mesto financovať zvlášť, všetky náklady ponesie dodávateľ stavby.

Počas stavebných úprav, ktoré sa budú konať od 1. mája do 30. mája presmerujeme električku 3 na obchádzkovú trasu cez Krížnu ulicu, v rámci ktorej vynechá zastávku Blumentál a namiesto toho obslúži zastávku Vazovova. Hoci chápeme, že po nedávnej výluke nejde o pozitívnu správu, veríme, že opravu prijmete s pochopením. Problému sa je potrebné postaviť čelom vpred a odhalené nedostatky čo najskôr vyriešiť, aby mohla električková trať bezpečne a spoľahlivo slúžiť ďalšie dlhé roky ku spokojnosti všetkých.