Infolinka: 02 5950 5950

Upravujeme názvy zastávok


Nedávno pomenované ulice umožňujú nazvať priľahlé zastávky presnejšie:

Doterajší názov

Nový názov

Bory, rázcestie

T. P. Kolakoviča

Internáty B

Rudolfa Mocka

Malé Krasňany

Malokrasňanská

Nad internátmi

Bedľová

Tranovského II.

Moyšova

 

Prestupný uzol SAV – Nám. Franza Liszta dostane jednotný názov Pod stanicou, pod ktorým tieto zastávky neformálne cestujúci poznajú už teraz. Podobne uzol Nám. SNP – Kamenné nám. dostane jednotný názov Centrum.

Chceme odstrániť možnosť zamenenia si viacerých zastávok s podobnými názvami, ako napríklad Nám. SNP – Most SNP a Odbojárov – Odborárska, z toho dôvodu budú premenované nasledovné zastávky:

Doterajší názov

Nový názov

Poznámka

Nám. SNP + Kamenné nám.

Centrum

 

Kuklovská

Dlhé diely

 

Kuklovská 44

Kuklovská

uprostred Kuklovskej ul.

Kuklovská 60

Pod Kráľovou horou

 

Odbojárov

Česká

 

 

V Bratislave rok čo rok pribúdajú turisti, ak práve nie je pandémia, a tak dostanú železničné stanice, vozovne a parkoviská medzinárodne zrozumiteľnejšie označenie. Pre stanice sa bude používať miesto doterajšej skratky ŽST nová skratka stn., ktorá obsahuje spoluhlásky z označení staníc v rôznych jazykoch (anglicky station, španielsky estación, taliansky stazione).

Zastávky pri vozovniach dopravného podniku budú označované výrazom „depo“, čo pomôže upriamiť pozornosť turistov na spoje, ktoré končia svoju jazdu práve pri vozovni. Výraz „depo“ sa s malými odlišnosťami používa okrem slovenčiny aj v angličtine, francúzštine, taliančine či španielčine.

Parkoviská pri letisku a na Kolibe dostanú názov P+R, čo je medzinárodná skratka pre „park and ride“ – možnosť zaparkovania a pokračovania ďalej verejnou dopravou.

Keďže s postupom času niektoré názvy lokalít zanikli a adekvátna náhrada im dodnes chýba, chceli by sme názvom zastávok vrátiť zašlú krásu. Vďaka bádaniu v historických mapách a dokumentoch je možné prinavrátiť pôvodné názvy niektorým zastávkam:

Doterajší názov

Nový názov

Poznámka

Cabanova II.

Konopné diely

pôvodný názov lokality

Grunty

Tôňava

pôvodný názov lokality, kde sa počas prvej republiky uvažovalo s výstavbou záhradného mesta

KON-RAD

Dvojstudňové polia

 

len pre smer Vajnory – podľa názvu polí, ktorým v minulosti dominovali dve studne; v smere Zlaté piesky je nové označenie Tuhovská

Kukučínova

Slovany

pôvodný názov lokality

Lafranconi

Lanfranconi

pôvodný neskomolený názov podľa priezviska inžiniera Enea Grazioso Lanfranconiho, ktorý sa zaslúžil o reguláciu Dunaja, a ktorého vila sa nachádzala neďaleko

Vlčie hrdlo, sídlisko

Zajačie

pôvodný názov lokality

Žabí majer, záhrady

Mikulášov dvor

pôvodný názov lokality

 

Odstránenie reklamných názvov sa týka zastávok Poštová, Vysoká, Slowackého a Sihoť. Pri ďalších sa mení názov výraznejšie:

Doterajší názov

Nový názov

Poznámka

Eu vzdel. akadémia

Trojdomy

pôvodný názov

Galvaniho, ubytovňa Prima

Ivanská cesta

 

Hauerland

Bubnovka

 

Nemocnica sv. Michala

Rajská

pôvodný názov

OD Saratov

Podvornice

 

OD Slimák

Kukučínova

pôvodný názov

PPA Controll

Vajnorská

pôvodný názov

Refinery Gallery

V. hrdlo, internát

 

Slnečnice

Žltá

 

Twin City

Čulenova

pôvodný názov

VŠ Manažmentu

Ševčenkova

pôvodný názov

ZIPP

Stará Vajnorská

 

 

Zjednotili sme skratky pre obchodné centrá, budú označené ako „OC“. Týka sa to nasledujúcich zastávok:

Doterajší názov

Nový názov

Bory Mall

OC Bory

Nákupná zóna Lúky

OC Lúky

Patrónka, Kaufland

OC Patrónka

Stará Vajnorská

OC Stará Vajnorská

Ulica svornosti

OC Slovnaftská

S ďalšími obchodnými centrami momentálne prebiehajú rokovania o ponechaní komerčného názvu.

Pri ostatných názvoch, ktoré sa menia, dochádza k spresneniu alebo zjednodušeniu označenia. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najdôležitejšie zmeny:

Doterajší názov

Nový názov

Poznámka

Bratislavská župa

Úrad BSK

 

Červený most P+R

Partizánska lúka

 

Lamač, Staré záhrady

Hodonínska

 

Lokomotívne depo I

Rušňové depo I

 

Lokomotívne depo II

Rušňové depo II

 

Mlynské nivy

Malý trh

 

Nám. slobody

Prezident. záhrada

 

Nemecký kultúrny dom

Kubačova, NKD

 

OU obchodné

Na pántoch, školy

 

OU železničné

Na pántoch, stred

 

Pri Vápenickom potoku

Rudavská

 

Prístav

Nákladný prístav

 

Rádiová

Depo Trnávka

len zastávky na Rožňavskej ul.

Segnáre, nadchod

Skerličova

 

SND

Jesenského

 

STU

Nám. slobody

len linky 31, 39, 94, N55

Športové letisko

Staré letisko

 

Terminál

Piesčiny

 

Trnavská

Klientske centrum

 

Trnavská, NAD

Trnavská cesta

 

TV Markíza

Bratislavská

 

Údernícka, kúpalisko

Kapitulský dvor

 

Vajnory

Roľnícka

 

Vajnory, konečná

Vajnory

 

Vozovňa Trnávka

Bojnická

 

Zátišie

Kuchajda

 

ŽST Železná studienka

Červený most

 

Členenie zmien podla MČ

Staré mesto

Nám. SNP = Centrum

Kamenné nám. = Centrum

Lafranconi = Lanfranconi

Hauerland = Bubnovka

Nemocnica sv. Michala =Rajská

Nám. Slobody = Prezident. záhrada

SND = Jesenského

STU  = Nám. slobody

SAV = Pod stanicou

Nám. Franza Liszta = Pod stanicou

Ružinov

Vlčie hrdlo, sídlisko = Zajačie

Galvaniho, ubytovňa Prima = Ivanská cesta

Refinery Gallery = V. hrdlo, internát

Twin City = Čulenova

Bratislavská župa = Úrad BSK

Červený most P+R = Partizánska lúka

Mlynské nivy = Malý trh

Prístav = Nákladný prístav

Rádiová = Depo Trnávka

Terminál = Piesčiny

Trnavská, NAD = Trnavská cesta

Podunajské Biskupice

Ulica svornosti = OC Slovnaftská

Nové mesto

Odbojárov = Česká

Kukučínova = Slovany

Eu vzdel. Akadémia =Trojdomy

OD Slimák =Kukučínova

PPA Controll =Vajnorská

ZIPP =Stará Vajnorská

Stará Vajnorská = OC Stará Vajnorská

OU obchodné = Na pántoch, školy

Trnavská = Klientske centrum

Vozovňa Trnávka = Bojnická

Zátišie = Kuchajda

Rača

Malé Krasňany = Malokrasňanská

Žabí majer, záhrady = Mikulášov dvor

Lokomotívne depo I = Rušňové depo I

Lokomotívne depo II = Rušňové depo II

Nemecký kultúrny dom = Kubačova, NKD

Vajnory

KON-RAD = Dvojstudňové polia

OU obchodné = Na pántoch, školy

OU železničné = Na pántoch, stred

Športové letisko = Staré letisko

Vajnory = Roľnícka

Vajnory, konečná = Vajnory

Karlová Ves

Internáty B = Rudolfa Mocka

Nad internátmi = Bedľová

Kuklovská = Dlhé diely

Kuklovská 44 = Kuklovská

Kuklovská 60 = Pod Kráľovou horou

Grunty = Tôňava

Patrónka, Kaufland = OC Patrónka

ŽST Železná studienka = Červený most

Dúbravka

Tranovského II. = Moyšova

Cabanova II. = Konopné diely

OD Saratov = Podvornice

Lamač

Bory Mall = OC Bory

Lamač, Staré záhrady = Hodonínska

Segnáre, nadchod = Skerličova

DNV

Bory, rázcestie = T. P. Kolakoviča

Záhorská Bystrica

Pri Vápenickom potoku = Rudavská

TV Markíza = Bratislavská

Petržalka

Slnečnice = Žltá

VŠ Manažmentu = Ševčenkova

Nákupná zóna Lúky = OC Lúky

Údernícka, kúpalisko = Kapitulský dvor