Vedenie Dopravného podniku Bratislava podpísalo s odborármi nové dodatky ku kolektívnej zmluve


S účinnosťou od 1. júla 2018 sa na základe dohody vedenia DPB a príslušných odborových organizácií zvyšuje hodinovo odmeňovaným zamestnancom podniku (vodiči a robotnícke povolania) tarifná mzda o 40 centov za hodinu. Základná mzda sa tým pádom zvýši pre túto kategóriu minimálne o 64 Eur mesačne. V prípade splnenia podmienok k priznaniu výkonnostnej odmeny, resp. príplatkov, táto suma sa primerane navýši. Mesačne odmeňovaným zamestnancom (technicko-hospodárski zamestnanci) sa zvyšuje tarifná mzda o 50 eur mesačne. Majstrom výpravcom a hlavným majstrom výpravcom sa zvyšuje mesačná tarifná mzda o 100 eur.

Podpísané dodatky sa týkajú úpravy nových podmienok odmeňovania zamestnancov dopravného podniku a zároveň sa upravili  príplatky za prácu v noci a cez víkendy na základe novely Zákonníka práce.

„Som rád, že môžem povedať, že hlavné mesto sa o svojich zamestnancov v mestských podnikoch stará, a že s ich pomocou sa nám spoločne darí rozvíjať Bratislavu. Preto vítam dohodu všetkých strán kolektívneho vyjednávania, ktorá je výsledkom konštruktívneho a otvoreného dialógu mesta, Dopravného podniku Bratislava a zástupcov jeho odborov. Dohoda sa nerodila ľahko, ale napokon vytvára lepšie pracovné podmienky zamestnancom Dopravného podniku Bratislava“, uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

V Dopravnom podniku Bratislava pôsobia viaceré odborové organizácie, ktoré zastupujú záujmy zamestnancov podniku. Ide o Odborovú organizáciu DPB, a.s., Elektrické dráhy, technická infraštruktúra, ZO IOZ pri DPB, a.s., Odborovú organizáciu Bratislavský odborový zväz vodičov MHD a Odbory Autošofér v DP Bratislave.