Veľká obnova a ekologizácia vozidlového parku. Dopravný podnik Bratislava predstavuje nové električky a kĺbové trolejbusy


Spolu s rozširovaním električkovej a trolejbusovej dopravy DPB modernizuje aj svoj vozidlový park. Dopĺňajú ho postupne dodávané električky a trolejbusy v bratislavských farbách s modernou výbavou, v ktorej nechýba výkonná klimatizácia alebo najnovšie informačné a bezpečnostné systémy. 

Pri súčasnom vedení dopravného podniku je už štandardom, že predstavuje nové dopravné prostriedky. Z toho sa veľmi tešíme. Práve MHD ako udržateľná forma dopravy je tou cestou, ako zvládnuť dopravu v Bratislave. K zvyšovaniu atraktivity cestovania verejnou dopravou určite prispieva aj to, že modernizujeme vozidlový park o nové, bezpečné, komfortné a aj ekologické prostriedky,” povedala Tatiana Kratochvílová,  1. námestníčka primátora Bratislavy

„Tento rok potvrdzujeme našu pozíciu inovačného lídra v oblasti verejnej dopravy na Slovensku. Tridsať nových električiek pre cestujúcich MHD v Bratislave prináša skokovité zlepšenie komfortu aj vďaka ich bezbariérovosti a výkonnej klimatizácii. Nové hybridné trolejbusy nám zase dávajú možnosť zmeniť niektoré doterajšie autobusové linky na ekologickejšie trolejbusové. Zároveň, vďaka duálnemu pohonu umožňujúcemu časť jazdy aj mimo trolejbusovej siete, získavame slobodu pri plánovaní dopravy alebo mimoriadnych udalostiach,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB.  

Nové jednosmerné električky

V Bratislave budú už na jeseň jazdiť ďalšie jednosmerné električky, tentokrát v upravenej verzii Škoda ForCity Plus 29T3 s dĺžkou viac ako 32 metrov. Karoséria týchto dvadsiatich vozidiel je tuhšia, zmenou prešla aj predná a zadná maska vozidla, svetlá boli nahradené za plne LED-kové. Okrem toho dostali novší informačný systém a farebné vonkajšie transparenty. Vozidlá sú vyrábané v Českej republike a do Bratislavy ich vozí výrobca po kusoch kamiónovou dopravou. Dopravnému podniku ich dodáva na základe výsledkov verejného obstarávania spoločnosť ŠKODA TRANSPORTATION, a.s., pričom tento nákup je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). 

Hybridné trolejbusy

Úplnou novinkou v uliciach hlavného mesta bude 23 kusov 18-metrových trolejbusov Škoda 27 Tr s karosériou Solaris. Tieto vozidlá sú hybridné, čo znamená, že môžu prejsť časť úsekov trasy mimo trakčného vedenia. Oproti doposiaľ prevádzkovaným hybridným trolejbusom nastáva zmena v doplnkovom pohone, keď dieselový agregát nahrádzajú batérie nabíjané priamo z trakčnej siete. Vozidlá sú tak bezemisné a DPB vďaka nim môže v budúcnosti nahradiť autobusovú linku 61, spájajúcu Hlavnú stanicu a letisko, na trolejbusovú. Za pozornosť tiež stojí zariadenie, ktoré umožní diaľkový prenos diagnostických dát o vozidle. Pre Bratislavu tieto trolejbusy vyrába spoločnosť ŠKODA ELECTRIC, a.s., a aj tento nákup je financovaný z fondov Európskej únie prostredníctvom OPII. Kúpnu zmluvu na hybridné vozidlá, ktoré pomôžu znižovať dopad premávky na životné prostredie, podpísal DPB na základe výsledku verejného obstarávania.

Nakoľko ide o úplne nové typy vozidiel, električky a trolejbusy čaká ešte proces homologizácie, teda schvaľovania, počas ktorého sú overované technické a jazdné vlastnosti najprv bez cestujúcich. Školení pracovníci absolvujú s vozidlami predpísaný počet jázd a kilometrov. Prvá nová električka by mohla byť nasadená do premávky s cestujúcimi už v polovici septembra, nové trolejbusy odvezú prvých cestujúcich na prelome októbra a novembra tohto roka.