Vyhlásenie výsledkov na dodávateľov električiek


Jednosmerné električky

Pôjde o 30 kusov nových nízkopodlažných jednosmerných električiek s dĺžkou do 32,5 m pre „bratislavský“ 1 000 mm rozchod, s kapacitou minimálne 240 cestujúcich, vybavených modernými technológiami (kamerový, informačný a tarifný systém).

O dodávku týchto električiek prejavili záujem traja uchádzači, pričom po celkovom posúdení ponúk z hľadiska ceny a splnenia technických požiadaviek na vozidlá sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť ŠKODA TRANSPORTATION a.s. s celkovou cenou za predmet zákazky vo výške 71 700 000,- EUR. Úspešný uchádzač predložil ponuku na električku zn. 29T3. Do súťaže sa s ponukami zapojili aj spoločnosti STADLER POLSKA SP. Z O. O. a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spolka Akcyjna.

Výsledná cena je omnoho priaznivejšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bola stanovená vo výške 89 233 333 EUR bez DPH, pričom nákup električiek bude financovaný z fondov EÚ, na poskytnutie ktorých DPB 12.08.2021 uzatvoril s Ministerstvom dopravy a výstavby SR Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Obojsmerné električky

Pôjde o 10 kusov nových nízkopodlažných obojsmerných električiek s dĺžkou do 32,5 m pre rozchod 1000 mm, s kapacitou minimálne 230 cestujúcich, rovnako vybavených modernými technológiami (kamerový, informačný a tarifný systém).

Na dodávku tohto typu vozidiel boli predložené dve ponuky a po ich komplexnom vyhodnotení sa úspešným uchádzačom stala skupina dodávateľov ŠKODA TRANSPORTATION a.s. a ŠKODA TRANSTECH Oy s celkovou cenou za predmet zákazky vo výške 26 488 000,- EUR. Úspešný uchádzač predložil ponuku na električku zn. 30T3. Do súťaže sa zapojila aj spoločnosť Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spolka Akcyjna.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 26 900 000 EUR bez DPH. Nákup električiek bude financovaný buď z dotačných finančných prostriedkov od Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako jediného akcionára, prípadne z vlastných zdrojov DPB alebo prostredníctvom finančných prostriedkov z fondov EÚ. 

 

Po uplynutí zákonných lehôt podľa zákona o verejnom obstarávaní DPB pristúpi k podpisu zmlúv pri oboch súťažiach.