Vyhlásenie výsledkov súťaže na dodávateľa autobusov


Verejné obstarávanie bolo vyhlásené v auguste tohto roka. O dodávku 80 kusov prejavili záujem štyria uchádzači. Kvalitatívnymi kritériami boli prevádzkové náklady a prvýkrát i chladiaci výkon klimatizácie pre cestujúcich a objem kompresora klimatizácie.

Víťazom sa stala spoločnosť SOR Libchavy spol. s r.o. s cenovou ponukou vo výške 19 080 000 EUR bez DPH, ktorá splnila všetky podmienky účasti. Do súťaže sa zapojili aj spoločnosti OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S., Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. a SOLARIS Bus & Coach S.A. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 22 000 000 EUR bez DPH s tým, že nákup autobusov s týmto typom pohonu bude financovaný z úverov a finančných zdrojov Hl. mesta SR Bratislavy.

Po uplynutí zákonných lehôt podľa zákona o verejnom obstarávaní pristúpime k podpisu zmluvy. Autobusy budú dodávané v zmysle rámcovej zmluvy na dodanie podľa našich potrieb s tým, že sme oprávnený zadanie objednávok podmieniť získaním finančných prostriedkov.

Nové autobusy v uliciach Bratislavy nahradia 12 až 14 ročné vozidlá a skvalitnia cestovanie mestskou hromadnou dopravou. Touto súťažou však nekončíme. Pokračujeme v obstarávaní ďalších typov pohonov, pričom v budúcnosti plánujeme uzavrieť rámcové zmluvy aj na nákup nízkoemisných dopravných prostriedkov,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.