Vyhodnotili sme súťaž na dodávateľa hybridných trolejbusov


Víťazom sa stala spoločnosť ŠKODA ELECTRIC a.s. s cenovou ponukou vo výške 12 395 850 EUR bez DPH. Na druhom mieste skončila spoločnosť SOR Libchavy spol. s r.o. s cenovou ponukou vo výške 13 340 000 EUR bez DPH. Odhadovaná cena zákazky bola 18 783 000 EUR bez DPH s tým, že nákup trolejbusov bude spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych investičných fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Víťazná spoločnosť predložila ponuku na trolejbus zn. ŠKODA 27 Tr – trojnápravový štvordverový kĺbový moderný trolejbus s karosériou Solaris.

 

Zmluvu s víťazným združením plánujeme podpísať v prípade, ak nepríde k uplatneniu revíznych postupov a po kontrole súťaže zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

„V Bratislave sa pripravujeme na trolejbusovú revolúciu. Trolejbusovú sieť plánujeme modernizovať, rozširovať a zrýchľovať. S tým súvisí aj nákup nových vozidiel. Nové kĺbové trolejbusy zvýšia prepravnú kapacitu a nahradia premávku dieselových autobusov na vybraných linkách. Vo výbave budú mať všetky komfortné prvky,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.