Vylúčenie premávky MHD na Kazanskej ulici – linky 65, 67, 75, 78, 79, 201, 202, X71, N70 a N72


Dotknuté linky MHD budú premávať nasledovne:

Linka č. 65 zmena trasy obojsmerne v úseku medzi zastávkami Podzáhradná – Čiližská:

smer Čiližská: po križovatku Kazanskej ulice s Uzbeckou bez zmeny a ďalej vpravo Uzbecká – vľavo Korytnická – vľavo Dvojkrížna – ČILIŽSKÁ. Obslúži zastávky: po zastávku Podzáhradná bez zmeny a ďalej zastávky Bodrocká (ako linka 67), Latorická (novozriadená dočasná zastávka na Korytnickej ul. pri vyústení Latorickej ul.), Kazanská (novozriadená dočasná zastávka na Dvojkrížnej ul. pri vyústení Kazanskej ul.), ČILIŽSKÁ

smer  Tbiliská: po križovatku Dvojkrížnej ulice s Kazanskou bez zmeny a ďalej priamo ulicou Dvojkrížna – vpravo Korytnická – vpravo Uzbecká – vľavo Kazanská a ďalej riadnou trasou.

Obslúži zastávky: od zastávky Žitavská pokračuje zastávkami Kazanská (novozriadená dočasná zastávka na Dvojkrížnej ul. pri vyústení Kazanskej ul.), Latorická (novozriadená dočasná zastávka na Korytnickej ul. pri vyústení Latorickej ul.), Bodrocká (ako linka 67) a od zastávky Podzáhradná pokračuje na Tbiliskú po riadnej trase.

Linka č. 67 zmena trasy obojsmerne v úseku medzi zastávkami Korytnická – Čiližská/Žitavská:

smer Astronomická: za zastávkou Korytnická po križovatku Korytnickej ulice s Uzbeckou bez zmeny a ďalej pokračuje priamo Korytnická – vľavo Dvojkrížna a ďalej riadnou trasou.

Obslúži zastávky: od zastávky Korytnická pokračuje zastávkou Latorická (novozriadená dočasná zastávka na Korytnickej ul. pri vyústení Latorickej ul.), Kazanská (novozriadená dočasná zastávka na Dvojkrížnej ul. pri vyústení Kazanskej ul.) a od zastávky Čiližská pokračuje na Astronomickú po riadnej trase.

smer Vinohradnícka: po križovatku Dvojkrížnej ulice s Kazanskou bez zmeny a ďalej priamo ulicou Dvojkrížna – vpravo Korytnická a ďalej riadnou trasou.

Obslúži zastávky: od zastávky Žitavská pokračuje zastávkami Kazanská (novozriadená dočasná zastávka na Dvojkrížnej ul. pri vyústení Kazanskej ul.), Latorická (novozriadená dočasná zastávka na Korytnickej ul. pri vyústení Latorickej ul.) a od zastávky Korytnická pokračuje na Vinohradnícku po riadnej trase.

 

Linka č. 75 zmena trasy obojsmerne v úseku medzi zastávkami Toryská – Čiližská:

smer Čiližská: po križovatku Uzbeckej ulice s Kazanskou bez zmeny a ďalej priamo ulicou Uzbecká – vľavo Korytnická – vľavo Dvojkrížna – ČILIŽSKÁ.

Obslúži zastávky: po zastávku Toryská bez zmeny a ďalej zastávky Bodrocká (ako linka 67), Latorická (novozriadená dočasná zastávka na Korytnickej ul. pri vyústení Latorickej ul.), Kazanská (novozriadená dočasná zastávka na Dvojkrížnej ul. pri vyústení Kazanskej ul.), ČILIŽSKÁ

smer Kadnárova: po križovatku Dvojkrížnej ulice s Kazanskou bez zmeny a ďalej priamo ulicou Dvojkrížna – vpravo Korytnická – vpravo Uzbecká a ďalej riadnou trasou.

Obslúži zastávky: od zastávky Žitavská pokračuje zastávkami Kazanská (novozriadená dočasná zastávka na Dvojkrížnej ul. pri vyústení Kazanskej ul.), Latorická (novozriadená dočasná zastávka na Korytnickej ul. pri vyústení Latorickej ul.), Bodrocká (ako linka 67) a od zastávky Toryská pokračuje na Kadnárovu po riadnej trase.

 

Linka č. 78 zmena trasy obojsmerne v úseku medzi zastávkami Toryská – ŽST Podunajské Biskupice:

smer ŽST Podunajské Biskupice: po križovatku Uzbeckej ulice s Kazanskou bez zmeny a ďalej priamo ulicou Uzbecká – vpravo Korytnická – vľavo Učiteľská – vľavo Odeská – vľavo ŽST PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Obslúži zastávky: po zastávku Toryská bez zmeny a ďalej zastávky Bodrocká (ako linka 67), Korytnická (ako linka 67), Nákupná (ako linka 67), Učiteľská (ako linka 67), Ul. 8. mája (ako linka 70), ŽST PODUNAJSKÉ BISKUPICE

smer Nové SND: ŽST PODUNAJSKÉ BISKUPICE – vľavo Orenburská – vpravo Učiteľská – vpravo Korytnická – vľavo Uzbecká a ďalej riadnou trasou.

Obslúži zastávky: ŽST PODUNAJSKÉ BISKUPICE, Petőfiho (ako linka 70), Nákupná (ako linka 67), Korytnická (ako linka 67), Bodrocká (ako linka 67) a od zastávky Toryská pokračuje na Nové SND po riadnej trase.

 

Linka č. 79 zmena trasy obojsmerne v úseku medzi zastávkami Toryská – Lieskovec/Topoľové:

smer Lieskovec/Topoľové: po križovatku Uzbeckej ulice s Kazanskou bez zmeny a ďalej priamo ulicou Uzbecká – vľavo Korytnická – vpravo Dvojkrížna a ďalej riadnou trasou.

Obslúži zastávky: po zastávku Toryská bez zmeny a ďalej zastávky Bodrocká (ako linka 67), Latorická (novozriadená dočasná zastávka na Korytnickej ul. pri vyústení Latorickej ul.) a od zastávky ŽST Podunajské Biskupice po riadnej trase.

smer Čiližská: po križovatku Dvojkrížnej ulice s Korytnickou bez zmeny a ďalej vľavo Korytnická – vpravo Uzbecká a ďalej riadnou trasou.

Obslúži zastávky: od zastávky ŽST Podunajské Biskupice pokračuje zastávkami Latorická (novozriadená dočasná zastávka na Korytnickej ul. pri vyústení Latorickej ul.), Bodrocká (ako linka 67) a od zastávky Toryská pokračuje na Čiližskú po riadnej trase.

 

Linka č. 201 skrátená trasa z Hlavnej stanice po Cintorín Vrakuňa:

smer Cintorín Vrakuňa: po ulicu Gagarinova bez zmeny a ďalej vpravo Mierová – vpravo nadjazd – Čučoriedková – vľavo CINTORÍN VRAKUŇA.

Obslúži zastávky: po zastávku Ríbezľová bez zmeny a ďalej zastávky Prievoz, most a CINTORÍN VRAKUŇA.

smer Hlavná stanica: z obratiska Cintorín Vrakuňa vodiči vychádzajú na nástupnú zastávku Cintorín Vrakuňa priamo na Popradskej ulici zadným výjazdom. Od tejto zastávky pokračujú na Hlavnú stanicu po riadnej trase.

 

Linka č. X71 náhradná linka k skrátenej linke 201, ktorá obslúži úsek Cintorín Vrakuňa – Čiližská:

smer Čiližská: CINTORÍN VRAKUŇA – priamo Čučoriedková – nadjazd – vľavo Mierová – vpravo Popradská – vľavo Vrakunská – vpravo Uzbecká – vľavo Korytnická – vľavo Dvojkrížna – ČILIŽSKÁ.

Obslúži zastávky: CINTORÍN VRAKUŇA (na Popradskej ulici smer centrum = výstupno/nástupná zastávka, do obratiska Cintorín Vrakuňa vodiči nezachádzajú), Cintorín Vrakuňa (aj na opačnej strane Popradskej ulice v smere do Vrakune), Priekopnícka, Komárovská, Toryská, Bodrocká (ako linka 67), Latorická (novozriadená dočasná zastávka na Korytnickej ul. pri vyústení Latorickej ul.), Kazanská (novozriadená dočasná zastávka na Dvojkrížnej ul. pri vyústení Kazanskej ul.), ČILIŽSKÁ

smer Cintorín Vrakuňa: ČILIŽSKÁ – Dvojkrížna – vpravo Korytnická – vpravo Uzbecká – vľavo Vrakunská – vpravo Popradská – CINTORÍN VRAKUŇA.

Obslúži zastávky: ČILIŽSKÁ, Žitavská, Kazanská (novozriadená dočasná zastávka na Dvojkrížnej ul. pri vyústení Kazanskej ul.), Latorická (novozriadená dočasná zastávka na Korytnickej ul. pri vyústení Latorickej ul.), Bodrocká (ako linka 67), Toryská, Komárovská, Priekopnícka, CINTORÍN VRAKUŇA (na Popradskej ulici smer centrum = výstupno/nástupná zastávka, do obratiska Cintorín Vrakuňa vodiči nezachádzajú)

 

Linka č. 202 zmena trasy obojsmerne v úseku medzi zastávkami Toryská – Čiližská:

smer Čiližská: po križovatku Uzbeckej ulice s Kazanskou bez zmeny a ďalej priamo ulicou Uzbecká – vľavo Korytnická – vľavo Dvojkrížna – ČILIŽSKÁ.

Obslúži zastávky: po zastávku Toryská bez zmeny a ďalej zastávky Bodrocká (ako linka 67), Latorická (novozriadená dočasná zastávka na Korytnickej ul. pri vyústení Latorickej ul.), Kazanská (novozriadená dočasná zastávka na Dvojkrížnej ul. pri vyústení Kazanskej ul.), ČILIŽSKÁ

smer Nemocnica sv. Michala: po križovatku Dvojkrížnej ulice s Kazanskou bez zmeny a ďalej priamo ulicou Dvojkrížna – vpravo Korytnická – vpravo Uzbecká a ďalej riadnou trasou.

Obslúži zastávky: od zastávky Žitavská pokračuje zastávkami Kazanská (novozriadená dočasná zastávka na Dvojkrížnej ul. pri vyústení Kazanskej ul.), Latorická (novozriadená dočasná zastávka na Korytnickej ul. pri vyústení Latorickej ul.), Bodrocká (ako linka 67) a od zastávky Toryská pokračuje na Nemocnicu sv. Michala po riadnej trase.

 

Linka č. N70 (platí už od 10. augusta 2018 | piatok, od prvého odchodu na nočnej linke) zmena trasy v úseku medzi zastávkami ŽST Podunajské Biskupice – Toryská:

smer Hlavná stanica: po križovatku Dvojkrížnej ulice s Korytnickou bez zmeny a ďalej vľavo Korytnická – vpravo Uzbecká a ďalej riadnou trasou.

Obslúži zastávky: od zastávky ŽST Podunajské Biskupice pokračuje zastávkami Latorická (novozriadená dočasná zastávka na Korytnickej ul. pri vyústení Latorickej ul.), Bodrocká (ako linka 67) a od zastávky Toryská pokračuje na Hlavnú stanicu po riadnej trase.

smer ŽST Podunajské Biskupice: premáva bez zmeny

 

Linka č. N72 (platí už od 10. augusta 2018 | piatok, od prvého odchodu na nočnej linke) zmena trasy obojsmerne v úseku medzi zastávkami Toryská – Čiližská:

smer Čiližská: po križovatku Uzbeckej ulice s Kazanskou bez zmeny a ďalej priamo ulicou Uzbecká – vľavo Korytnická – vľavo Dvojkrížna – ČILIŽSKÁ.

Obslúži zastávky: po zastávku Toryská bez zmeny a ďalej zastávky Bodrocká (ako linka 67), Latorická (novozriadená dočasná zastávka na Korytnickej ul. pri vyústení Latorickej ul.), Kazanská (novozriadená dočasná zastávka na Dvojkrížnej ul. pri vyústení Kazanskej ul.), ČILIŽSKÁ

smer  Hodžovo námestie: po križovatku Dvojkrížnej ulice s Kazanskou bez zmeny a ďalej priamo ulicou Dvojkrížna – vpravo Korytnická – vpravo Uzbecká a ďalej riadnou trasou.

Obslúži zastávky: od zastávky Žitavská pokračuje zastávkami Kazanská (novozriadená dočasná zastávka na Dvojkrížnej ul. pri vyústení Kazanskej ul.), Latorická (novozriadená dočasná zastávka na Korytnickej ul. pri vyústení Latorickej ul.), Bodrocká (ako linka 67) a od zastávky Toryská pokračuje na Hodžovo námestie po riadnej trase.

Zastávky Hronská a Dudvážska nebudú počas prác obojstranne obsluhované.

 

Najčítanejšie správy