Zmeny v cestovných poriadkoch MHD k 24.4.2019


Z dôvodu obmedzenia výroby v spoločnosti Volkswagen prichádza k úprave zmenových spojov počas víkendov na linkách 25, 26 a 92. Po novom bude na každej linke premávať iba ranná dvojica spojov v oboch smeroch. V pracovných dňoch sa počet zmenových spojov nemení. Jednotlivé vrátnice sú v priebehu celého dňa aj naďalej dostupné linkami 20, 21, 23 a 29.

Na linke 29 prichádza denne k úprave časovej polohy prvého odchodu zo zastávky Nové SND na 4:20 pre zabezpečenie prestupu obyvateľov Devína na linku 21 smer Bory a Patrónka na zastávky Novoveská. Taktiež denne pribudne spoj 23:06 zo zastávky Nové SND, čím príde k rozšíreniu obsluhy medzi súčasným posledným spojom linky 29 a prvým spojom linky N29.

Na linkách 7, 59, 68, 83 a 84 budú uskutočnené malé zmeny v odchodoch liniek, pričom ich intervaly ostanú zachované.

Nový spoj naviac denne pribudne na linke N53 zo zastávky Vajnory, konečná v čase 22:59. Prichádza tým k rozšíreniu obsluhy Vajnorskej a Krížnej ulice medzi posledným spojom linky 4 a súčasným prvým spojom linky N53. Na Hlavnej stanici je zároveň možný prestup na nočné linky o 23:30. V súvislosti s novým spojom linky N53 bude zároveň posunutý posledný spoj linky 53 zo zastávky Vajnory, konečná smer Trnavské mýto z dôvodu rovnomerného rozloženia jednotlivých odchodov liniek MHD.

Na linke N33 prichádza denne k úprave časových polôh zo zastávky  Kuklovská smer Hlavná stanica s cieľom skrátiť prestupný čas na ďalšie linky nočnej dopravy. 

Na linke N80 bude spoj s odchodom 0:04 zo zastávky Údernícka, kúpalisko posunutý na 0:00. Zmenu umožnil posun príchodu prípojného vlaku z Viedne na železničnú stanicu Petržalka. DPB, a.s. upozorňuje, že v záujme zachovania prestupnej väzby ostáva odchod 2:04 zo zastávky Údernícka, kúpalisko (2:05 zo zastávky ŽST Petržalka), tento čas ostáva nezmenený,  nakoľko príchod posledného vlaku z Viedne do Petržalky je aj naďalej v čase 1:59.