Zmeny v MHD od 1. a 7. septembra 2020


Zmeny od 1. 9. 2020

Po dlhých mesiacoch, kedy naše spoje kvôli pandémii COVID-19 premávali v prázdninovom režime, obnovujeme silnejšiu premávku v režime „pracovný deň – školský rok“.

Linka 61: V súvislosti s nasadením nových letiskových autobusov príde k výraznému zlepšeniu intervalu v čase dopravnej špičky. Ráno budú spoje premávať každých 6 minút (v súčasnosti každých 8 minút) a odpoludnia každých 7 – 8 minút (v súčasnosti každých 15 minút). Cestovný poriadok bude aj naďalej v spoločnom úseku trasy prioritne koordinovaný s linkou 63 a počas špičky aj s linkou 74. Nové autobusy budú mať úpravu na prepravu väčšieho množstva batožiny pre cestujúcich prichádzajúcich z letiska, resp. z hlavnej železničnej stanice.

Linky 83 a 84: S prihliadnutím k pokračujúcej výluke električiek v Dúbravke bude až do ukončenia rekonštrukcie zlepšený interval na obidvoch linkách v špičkách. Ráno budú mať obe linky na spoločnom úseku následný interval 3 minúty, popoludní 3 – 4 minúty. Týmto opatrením sa dosiahne ďalšie navýšenie kapacity priamych spojení medzi Dúbravkou a centrom mesta. Na obidve linky budú aj naďalej vypravované (s výnimkou večerných hodín) výlučne najviac kapacitné vozidlá Mercedes CapaCity.

Linka 32: Pre posilnenie kapacity a zvýšenie komfortu počas pokračujúcej modernizácie električkovej trate nasadíme na všetky spoje aj počas pracovných dní kĺbové vozidlá.

Linka 210: Vzhľadom k dlhodobo rastúcej vyťaženosti bude na tejto linke výrazne zlepšený interval medzi spojmi v pracovných dňoch školského roka. V exponovanej časti dňa bude premávať každých 7,5 minúty (doteraz 10 minút) a v čase najsilnejšieho dopytu počas rannej špičky každých 6 minút (doteraz každých 7,5 minúty). Počet spojov sa tak zvýši o 25 % až 33 %.

Linka 211: Pre skrátenie čakacích dôb v prestupnom uzle Patrónka prichádza k zahusteniu intervalu, čím sa dosiahne komfortnejšie spojenie západných častí mesta s nemocnicami a ústavmi na Kramároch.

Linky 31, 131 a 184: Posilnenie týchto liniek nastane k termínu začiatku výuky na vysokých školách.

Zmeny od 7. 9. 2020

Dňa 7. septembra príde ku spusteniu električkovej dopravy na Komisárky a zároveň začne rekonštrukcia električkovej trate v uzle Americké nám. a Blumentál.

Linka 3: Bude medzi zastávkami Rača, Komisárky a Petržalka, Jungmannova premávať obojsmerne cez Vazovovu, Krížnu ul. a Americké námestie. Obslúži všetky zastávky na trase vrátane občasnej zastávky Vazovova.

Linka 7: Bude premávať po trase Rača, Komisárky, resp. ŽST Vinohrady cez Račiansku, Vazovovu, Krížnu, Trnavské mýto, Vajnorskú na ŽST Nové Mesto. Obslúži všetky zastávky na trase vrátane občasnej zastávky Vazovova.

Linka 9: Bude medzi zastávkami Chatam Sófer a Ružinov, Astronomická premávať obojsmerne cez Námestie SNP, Špitálsku a Krížnu ul. Obslúži všetky zastávky na trase.

Linky 52, 56 a 65: Budú premávať po svojich bežných trasách.

Linka náhradnej dopravy X55 po obnovení premávky električiek na Komisárky zanikne.

Linky 31 a 94: Budú premávať na náhradnú priebežnú konečnú zastávku Blumentál na Vazovovej ul. (pri gymnáziu). Následne pokračujú priamo po Vazovovej ul., kde obslúžia zastávku Vazovova (spoločnú s linkami 3 a 7), následne Krížnu ulicu, kde obslúžia zastávku Americké námestie a po obslúžení zastávky Kollárovo nám. sa napoja na svoje trasy vrátane obslúženia zastávky Kollárovo námestie na Nám. 1. mája.

Linky 39 a N55: V smere Súhvezdná / Na pántoch po obslúžení zastávky Kollárovo nám. pokračujú priamo po ulici Námestie Slobody a Mýtnej vpravo na Vazovovu ul., kde obslúžia zastávku Blumentál v náhradnej polohe pred križovatkou s Radlinského ul. (pri gymnáziu), následne pokračujú vľavo na Radlinského ul., a od zastávky „Račianske mýto“ po riadnych trasách. V smere Cintorín Slávičie údolie / Hlavná stanica premávajú bezo zmeny.

Schéma električkových liniek v plnom rozlíšení.