Zmeny v organizácii MHD – linky č. 25 a 92


Zavádzajú sa zdvojené spoje na linkách č. 25 a 92, pričom jeden zo spojov obslúži vstupnú bránu Volkswagen, VW2 (pôvodná trasa bez zmeny) a druhý spoj obslúži vstupné brány Opletalova, VW5 a Jána Jonáša, VW1. Tieto spoje budú rozlíšené v cestovných poriadkoch. Odporúčame cestujúcim aby si pred nástupom do vozidla pozreli tabule na vozidlách, na ktorých je uvedené smerovanie spoja.

Linka č. 25 nová trasa vybraných spojov na Autobusová stanica - Lamač - Opletalova, VW5 - Jána Jonáša, VW1 a späť

smer Jána Jonáša, VW1: od zastávky „Bory Mall“ pokračuje po trase priamo po železničnej trati na Opletalovu ulicu, obratisko Opletalova, VW5, spojovacia komunikácia medzi Opletalovou a Jána Jonáša, kde ukončí jazdu na obratisku Jána Jonáša, VW1.

smer Autobusová stanica: z obratiska Jána Jonáša, VW1 spojovacou komunikáciou medzi Jána Jonáša a Opletalovou na obratisko Opletalova, VW5, Opletalovou ulicou a popri železničnej trati na cestu II/505, kde sa od zastávky „Bory Mall“ napojí na svoju stálu trasu.

Pridané zastávky:

ŽST Devínska Nová Ves“ - na znamenie (obojsmerne)

Panské“ - na znamenie (obojsmerne)

Paulinské“ - na znamenie (obojsmerne)

Opletalova, VW5“ (obojsmerne)

JÁNA JONÁŠA, VW1“ - výstupište (pred priebežnou zastávkou linky č. 21 smer Jána Jonáša) a nástupište (ako linka č. 21 smer Autobusová stanica)

                        

Linka č. 92 zmena trasy vybraných spojov na Opletalovu, VW5 na trasu Vozovňa Petržalka - Lamač - Opletalova, VW5 - Jána Jonáša, VW1 a späť

smer Jána Jonáša, VW1: od zastávky „Bory Mall“ pokračuje po trase priamo po železničnej trati na Opletalovu ulicu, obratisko Opletalova, VW5, spojovacia komunikácia medzi Opletalovou a Jána Jonáša, kde ukončí jazdu na obratisku Jána Jonáša, VW1.

smer Vozovňa Petržalka: z obratiska Jána Jonáša, VW1 spojovacou komunikáciou medzi Jána Jonáša a Opletalovou na obratisko Opletalova, VW5, Opletalovou ulicou a popri železničnej trati na cestu II/505, kde sa od zastávky „Bory Mall“ napojí na svoju stálu trasu.

Pridané zastávky:

Bory, rázcestie“ (obojsmerne ako linka 21 smer Volkswagen, VW1)

ŽST Devínska Nová Ves“ - na znamenie (obojsmerne)

Panské“- na znamenie (obojsmerne)

Paulinské“ - na znamenie (obojsmerne)

Opletalova, VW5“ (obojsmerne)

JÁNA JONÁŠA, VW1“ - výstupište (pred priebežnou zastávkou linky 21 smer Jána Jonáša) a nástupište (ako linka 21 smer Autobusová stanica)

Cestovný poriadok linky č. 25 TU (PDF)

Cestovný poriadok linky č. 92 TU (PDF)