Trvalé informácie

Automaty

Multifunkčné predajné automaty - umiestnenie

Prehľad zastávok, na ktorých nemusia vozidlá MHD zastaviť v prípade nezjazdnosti komunikácií

Zastávky na znamenie

Novela cestného zákona - Prednosť električky pred chodcami na priechodoch pre chodcov